Gdy projektor jest podłączony do komputera wyposażonego w monitor ekranowy, pracownik ma prawo do refundacji okularów korygujących wzrok

Pracownik wykorzystuje w pracy multimedialny projektor, który wyświetla obraz na ekranie projekcyjnym. Czy osoba ta powinna być kwalifikowana jako użytkująca monitor ekranowy i czy w związku z tym ma prawo ubiegać się o refundację od pracodawcy okularów korygujących wzrok?

Projektor multimedialny wyświetla obraz na ekranie, który nie jest jego integralną częścią. Dlatego nie może być traktowany jak monitor ekranowy. Tym samym praca z projektorem nie uprawnia pracownika do refundacji zakupu okularów. Jednak taka refundacja przysługuje w sytuacji, gdy projektor jest podłączony do komputera wyposażonego w monitor ekranowy i w taki sposób pracownik wykonuje na nim pracę.