Możesz zawrzeć umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego

Tak. Dopuszczalne jest przedłużenie (np. w formie aneksu do umowy o pracę) czy też podpisanie nowej umowy o pracę z pracownikiem, któremu kończy się dotychczasowa umowa o pracę, a przebywa on w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Należy tylko pamiętać, aby podpisanie nowego dokumentu nie było sprzeczne z zaleceniami lekarza.