Warunki składania oświadczeń przez podatników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na PIT

Od 1 stycznia 2023 r. w ustawie o PIT ujednolicono zasady uwzględniania przez płatnika podatku oświadczeń i wniosków składanych przez podatników i mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek od uzyskiwanych przez te osoby dochodów. Należy przypomnieć, że ww. dokumenty mogą być złożone przez podatnika w formie ustalonej przez płatnika podatku (m.in. papierowej lub elektronicznej).

Tabela. Warunki stosowania oraz składania oświadczeń i wniosków przez podatników wpływających na sposób obliczania miesięcznej zaliczki podatkowej

Rodzaj oświadczenia/
wniosku
Ważność oświadczenia/
wniosku
Termin składania oświadczenia/
wniosku przez podatnika
Termin uwzględnienia oświadczenia/
wniosku przez płatnika
1 2 3 4
Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia podatku o kwotę zmniejszającą do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał
Oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko) zasadniczo do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał
Oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów do wycofania lub rezygnacji w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał
Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez podatników przenoszących miejsce zamieszkania do Polski (tzw. ulga na powrót – art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT) przez okres do 4 lat w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał
Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci (tzw. ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał
Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez aktywnych zawodowo seniorów (tzw. ulga dla pracujących seniorów – art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT) do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał
Wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał
Wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał
Wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wycofania w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał
Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym w roku podatkowym w każdym czasie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał