Opłata cukrowa i podatek od tzw. małpek – ważne zmiany w 2023 r.

Opublikowano rządowy projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat od: napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml (podatek od tzw. małpek) i napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz kofeiny i tauryny (tzw. opłaty cukrowej). Nowe rozwiązania maja obowiązywać od 1 lipca 2023 r., ale już obecnie warto poznać kierunek, w jakim podążają zmiany w zakresie tych dwóch danin.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w opłacie cukrowej

Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt w zakresie opłaty cukrowej, to:

  • odprowadzanie opłaty cukrowej przez producentów lub importerów. Tym samym z obowiązku tego zostaną zwolnieni sprzedawcy detaliczni lub podmioty dostarczające im napoje,
  • zmiana definicji napoju (m.in. nowa definicja jednoznacznie wskazuje, że wszystkie soki 100% zawierające wyłącznie substancje pochodzenia naturalnego nie podlegają opłacie),
  • opodatkowanie wszystkich koncentratów, z których przygotowuje się napoje. Dotychczas opłacie mogły nie podlegać koncentraty napojów m.in. w postaci stałej,
  • ustaleniestałejwysokości opłatydlanapojów w postaci skoncentrowanej: płynnej – 3,00 zł za litr lub stałej – 3,00 zł za kilogram. Wysokość opłaty ustalono, biorąc pod uwagę średnią zawartość cukru w przeliczeniu na litr/kilogram wyrobu skoncentrowanego,
  • złagodzenie zasad nakładania kar za niedokonanie zapłaty w terminie i spóźnione składanie sprawozdań o sprzedaży produktów podlegających opłatom. I tak stawki kar będą o połowę niższe, gdy przedsiębiorca naprawi swój błąd w ciągu 14 dni od zakończenia kontroli podatkowej. Negatywne konsekwencje nie spotkają przedsiębiorców za opóźnienie w zapłacie podatku od małpek lub złożeniu sprawozdania, jeżeli przed kontrolą organów skarbowych naprawią uchybienie (zapłacą podatek lub złoża sprawozdanie).

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w podatku od tzw. małpek

Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt, to:

  • zobowiązanie hurtowników napojów alkoholowych do przekazywania wraz z fakturami informacji o braku obowiązku wniesienia podatku od tzw. małpek po stronie kupującego. Projekt określa także minimalny zakres danych, jakie powinien zawierać przekazywany dokument,
  • wskazanie, że obowiązek zapłaty opłaty od tzw. małpek powstaje w dniu zaopatrzenia przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w tym posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,
  • złagodzenie zasad nakładania kar za niedokonanie zapłaty w terminie i spóźnione składanie sprawozdań o sprzedaży produktów podlegających opłatom. Ustawodawca przewiduje tu wprowadzenie rozwiązań analogicznych do tych omówionych już przy okazji przedstawiania zmian w opłacie.