SMS dotyczący rezygnacji z pracy nie powoduje zakończenia zatrudnienia

Pracownik przysłał pracodawcy SMS-a z informacją, że rezygnuje z pracy, i od następnego dnia przestał przychodzić do firmy. Jak pracodawca powinien potraktować taki SMS? Czy powoduje on rozwiązanie umowy o pracę?

Pracodawca nie może potraktować informacji pracownika zawartej w SMS-ie jako rozwiązania umowy o pracę, bo wyrażona w ten sposób „rezygnacja z pracy”, bez zachowania właściwej formy, nie spełnia warunków prawidłowego rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca musi sam zdecydować, jak zakończy stosunek pracy. Do wyboru ma porozumienie stron, wypowiedzenie albo tzw. zwolnienie dyscyplinarne.