Kto w 2023 r. będzie mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, których przychody w 2022 r. nie przekroczą kwoty 9 654 400 zł. Ta forma opodatkowania będzie również dostępna dla podatników, którzy w 2023 r. rozpoczną działalność gospodarczą. W ich przypadku nie obowiązuje żaden limit przychodowy.

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą w 2023 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

  • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej równowartości 2 000 000 euro,
  • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro.

Przeliczenia ww. kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 9 654 400 zł [2 000 000 euro × 4,8272 zł (kurs euro obowiązujący 3 października 2022 r.)]. Limit ten dotyczy zarówno podatników, którzy w 2022 r.:

  • są opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym i w 2023 r. zamierzają kontynuować opodatkowanie w tej formie, jak i tych
  • którzy w 2022 r. korzystają z innej formy opodatkowania i w 2023 r. chcieliby opodatkowywać prowadzoną działalność gospodarczą ryczałtem ewidencjonowanym.

Podatnik, którego przychody przekroczą w 2022 r. kwotę 9 654 400 zł, nie będzie mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem w 2023 r.