Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej – kary z kks

W art. 61 Kodeksu karnego skarbowego przewidziano sankcje za nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi. Według definicji Kodeksu księgą są również kasy rejestrujące.

WAŻNE

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.

Sprzedaż z pominięciem kasy, gdy istnieje takie obowiązek, powoduje, że organ podatkowy może uznać księgę za prowadzoną nierzetelnie i wadliwie. Nierzetelne prowadzenie sprzedaży na kasie podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.