Nie grożą ci konsekwencje, gdy omyłkowo wpiszesz błędny NIP dostawcy w komunikacie przelewu MPP

Podatnik zrealizował przelew w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) na konto sprzedawcy, które widnieje na białej liście. W komunikacie przelewu omyłkowo wpisał jednak NIP innego kontrahenta. Czy grożą mu z tego tytułu sankcje?

Jeżeli podatnik dokonał przelewu w MPP na właściwy rachunek bankowy sprzedawcy, to mimo że wpisał niewłaściwy NIP, generalnie nie grożą mu z tego tytułu konsekwencje podatkowe. W przypadku gdy zrealizował przelew w MPP (na prawidłowy rachunek sprzedawcy), cel tego mechanizmu został osiągnięty, tj. kwota netto z faktury trafiła na prawidłowy rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT – na wyodrębniony rachunek techniczny.