Urlop opiekuńczy – nowy rodzaj urlopu w Kodeksie pracy, 5 dni rocznie

Urlop opiekuńczy  :

  •  nie jest wliczany do limitu urlopu wypoczynkowego
  • jest niestety bezpłatny, nie należy go mylić z urlopem rodzicielskim.

Podstawą do udzielenia urlopu opiekuńczego jest opieka nad członkiem rodziny wymagającym wsparcia z powodów medycznych. Urlop opiekuńczy przysługuje wyłącznie w związku z opieką nad najbliższą rodziną – rodzice, dzieci, współmałżonek.

Ten rodzaj urlopu może ponadto dotyczyć opieki nad osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym (np. konkubinat).

Urlop opiekuńczy jest udzielany na wniosek pracownika złożony co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem.