Elastyczna organizacja czasu pracy – nowe rozwiązanie w Kodeksie pracy

Elastyczna organizacja czasu pracy może być uznana za rodzaj urlopu jedynie umownie, z powodu opcji pracy 4 dni po 10 godzin z dodatkowym dniem wolnym.

Na podstawie elastycznej organizacji czasu pracy rodzice (opiekunowie) dzieci do 8 lat uzyskają możliwość dostosowania czasu pracy do określonych warunków. Mogą to być rozwiązania takiej jak obniżenie wymiaru czasu pracy, indywidualne godziny rozpoczynania pracy (również w systemie piątek-niedziela), 5-godzinna przerwa w pracy z częścią wynagrodzenia.

Przywileje w ramach elastycznej organizacji czasu pracy są możliwe jedynie za zgodą pracodawcy.

Pracodawca ma jednak obowiązek wyrazić zgodę na pięciogodzinną przerwę w czasie pracy lub indywidualny rozkład czasu pracy w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.