Dłuższe urlopy rodzicielskie – 41 lub 43 tygodnie w tym 9 tygodni dla drugiego z rodziców

Nowelizacja Kodeksu pracy wydłużyła urlop rodzicielski do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Nowe uregulowania zakładają, że drugi z rodziców wykorzystuje 9 tygodni w ramach powyższych terminów urlopów (32+9 dla jednego dziecka oraz 34+9 dla ciąży mnogiej).