Nie możesz odliczyć VAT z faktury VAT RR nieposiadającej podpisu rolnika ryczałtowego

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłam produkty od rolnika ryczałtowego. Mam od niego oświadczenie, w którym zgodził się na wystawianie faktur VAT RR bez jego podpisu. Czy mogę odliczyć VAT z takiej faktury, jeżeli zawiera ona wszystkie pozostałe dane wymagane przez przepisy ustawy o VAT?

Zdaniem MF nabywca, który posiada fakturę VAT RR bez podpisu rolnika ryczałtowego, nie może odliczyć z niej VAT. Można to zmienić, uzyskując pełnomocnictwo do podpisywania faktur przez Pani pracownika, pod warunkiem że nie będzie to ta sama osoba, która podpisuje faktury w Pani imieniu.