Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych rozlicz w księgach rachunkowych tak jak inne rodzaje ubezpieczeń

Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podjęła decyzję o wykupie ubezpieczenia od utraty danych w związku z możliwymi atakami hakerskimi, które mogą skutkować przestojami w działalności firmy. Ubezpieczenie obejmuje okres roku i jest płatne w dwóch ratach (sierpień 2022 r. i luty 2023 r.). W jaki sposób ewidencjonować tego typu ubezpieczenie? Kiedy koszt ten jest uznawany podatkowo?

Wydatki na ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych rozlicza się w księgach rachunkowych na identycznych zasadach, jak inne rodzaje ubezpieczeń, tj. w całej kwocie składki niezależnie od momentu zapłaty rat.