Pracodawca powinien sprostować protokół powypadkowy i zawiadomić o tym PIP, jeśli ZUS nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy

Jeden z pracowników miał wypadek w pracy. Sporządziliśmy protokół powypadkowy i uznaliśmy ten wypadek za ciężki. Powiadomiliśmy o nim PIP. Pracownik wystąpił do ZUS o odszkodowanie z tytułu wypadku. ZUS odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ uznał, że zdarzenie nie spełnia wymogów wypadku przy pracy, gdyż nie zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną. Pracownik nie odwołał się od tej decyzji. Czy powinniśmy w związku z tym sprostować protokół powypadkowy i uznać, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy? Czy trzeba o tym powiadomić PIP?

Powinni Państwo skorygować (sprostować) protokół powypadkowy, ponieważ ZUS nie uznając danego zdarzenia za wypadek przy pracy, podważył tym samym wnioski pokontrolne zawarte w protokole. Należy też powiadomić niezwłocznie Państwową Inspekcję Pracy o decyzji ZUS i konieczności sprostowania protokołu powypadkowego.