Co to jest fundacja rodzinna? Kto może być fundatorem, beneficjentem?

Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która posiada własny majątek. Fundatorem (założycielem) fundacji rodzinnej może być jedynie osoba fizyczna (polski lub zagraniczny rezydent) poprzez sporządzenie przed notariuszem aktu założycielskiego lub odpowiedni zapis w testamencie.

Beneficjentami tej fundacji mogą natomiast być zarówno osoby spokrewnione, jak i niespokrewnione z fundatorem lub organizacje pożytku publicznego.

Organem podejmującym czynności w imieniu fundacji rodzinnej jest jej zarząd (jedno lub wieloosobowy). Wybrane obszary zarządzania i kontroli fundacji leżą natomiast w kompetencji zgromadzenia beneficjentów. Rolę kontrolną sprawować może również rada nadzorcza, która jednak pozostaje fakultatywnym rozwiązaniem, jeśli liczba beneficjentów tej fundacji nie przekracza 25 osób.