Kto powinien, a kto nie powinien być fundatorem i beneficjentem fundacji rodzinnej?

Korzyści podatkowe fundacji rodzinnej są odczuwalne wówczas, gdy wniesiony majątek, fundator i beneficjenci znajdują się w kręgu najbliższej rodziny. W takim przypadku wypłata z fundacji nie będzie opodatkowana podatkiem PIT.

Jeśli jednak fundację założy rodzeństwo, a beneficjentami uczyni swoje dzieci – one dla swoich wujów i cioć nie będą już najbliższą rodziną. Zakładając, że rodzeństwo wniesie majątek do fundacji po połowie, opodatkowanie wypłat będzie wynosiło:

  • od połowy wypłat przypadających na rodzica – 15% CIT i 0% PIT,
  • od pozostałych wypłat przypadających na wuja – 15% CIT i 15% PIT.

Realne, efektywne opodatkowanie będzie więc na znacznie wyższym poziomie. UWAGA: stawki opodatkowania są aktualnie w trybie zmian, zatem ta sytuacja może się zmienić.

Drugim podstawowym atutem fundacji jest zwolnienie z CIT. Tu sprawa wydaje się prosta. Prowadząc fundację można reinwestować bez podatku aż do momentu wypłaty na rzecz beneficjenta. W praktyce fundacja będzie bardzo korzystnym wehikułem inwestycyjnym pod warunkiem, że nie będzie prowadziła działalności, dla której nie została przewidziana.