Faktura spółki cywilnej powinna wskazywać nazwę uwzględniającą imiona i nazwiska wszystkich wspólników

Wspólnikami nowo utworzonej spółki cywilnej (zarejestrowana jako podatnik VAT czynny) są 4 osoby fizyczne. Czy w takim przypadku na wystawianych i otrzymywanych przez spółkę cywilną fakturach jako dane podatnika lub nabywcy powinna być wskazana nazwa przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę cywilną, która powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników?

Na wystawianych i otrzymywanych fakturach przez spółkę cywilną (której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne) powinna być wskazana nazwa spółki cywilnej uwzględniająca imiona i nazwiska wszystkich wspólników.