Pracodawca nie ma obowiązku uzasadnić odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego

Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Ze względu na zwiększoną liczbę zleceń od klientów pracodawca odmówił. Pracownik domaga się pisemnego uzasadnienia tej decyzji. Czy pracodawca ma obowiązek je sporządzić?

Nie. Udzielenie urlopu bezpłatnego zależy wyłącznie od woli pracodawcy.