Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej nie ma prawa do odprawy

Pracownik miał wypłaconą odprawę w związku z powołaniem go do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Teraz przechodzi do zawodowej służby wojskowej. Czy trzeba wypłacić mu kolejny raz odprawę?

Nie. Państwa pracownikowi w ogóle nie przysługuje odprawa pieniężna w związku z wstąpieniem do zawodowej służby wojskowej. Odprawa przysługuje jedynie pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej.