Gmina może stosować przy obliczaniu VAT do odliczenia proporcję godzinową

Gmina wynajmuje odpłatnie ośrodki sportowe z całą infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie te same ośrodki przeznaczone są do wykorzystania przez szkoły publiczne położone na terenie gminy oraz ich uczniów. Czy przy częściowym odliczeniu podatku naliczonego od wydatków poniesionych na obiekty sportowe gmina będzie mogła zastosować prewspółczynnik w postaci klucza czasowego opartego na stosunku liczby godzin, w jakich w danym roku kalendarzowym obiekty sportowe są wykorzystywane do działalności komercyjnej, do łącznej liczby godzin, w jakich obiekty służą zarówno działalności komercyjnej, jak i działalności edukacyjnej?

Tak, jeżeli gmina uzna, że wynikający z przepisów wykonawczych sposób ustalania prewspółczynnika jest w jej przypadku niereprezentatywny, może stosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określania prewspółczynnika. W omawianym przypadku będzie to wskazany w treści pytania sposób oparty na kluczu czasowym wykorzystywania obiektów sportowych. Co istotne, może to być jeden z dwóch (lub więcej niż dwóch) prewspółczynników stosowanych przez gminę.