Konsekwencje braku potwierdzenia dostawy w ramach WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Ma miejsce tylko wtedy, gdy sprzedawca i nabywca są podatnikami podatku od wartości dodanej oraz oboje są zarejestrowani do VAT-UE.

Przypominamy, że do biura rachunkowego należy dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące wszystkich zdarzeń mających wpływ na prawidłowe rozliczenie podatkowe – takim kluczowym dokumentem jest również potwierdzenie wywozu towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może zostać opodatkowana stawką 0 proc. po spełnieniu kilku warunków:

  • sprzedawca i nabywca są podatnikami podatku od wartości dodanej oraz są zarejestrowani do VAT-UE – weryfikacji możemy dokonać pod linkiem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji potwierdzenie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

 

Potwierdzeniem dokonania dostawy może być:

  • w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi, mogą to być dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska wraz ze specyfikacją poszczególnych sztuk załadunku,
  • w przypadku wywozu bezpośrednio przez sprzedawcę lub jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik powinien posiadać dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy siedziby działalności gospodarczej sprzedawcy i nabywcy, adres, pod który są przewożone towary, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary

Dodatkowo dokumentację można uzupełnić o:

  • korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie,
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia,
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar,
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska.

Dokumenty potwierdzające WDT powinny zostać dostarczone do biura rachunkowego najpóźniej do dnia, w którym upływa termin złożenia deklaracji podatkowej.

W sytuacji, gdy nie zdążą Państwo zrobić tego w tym terminie, przepisy mówią o tym, że taka dostawa nie może być wskazana w rejestrze i w deklaracji za dany miesiąc, a jeśli do czasu złożenia deklaracji za kolejne dwa okresy rozliczeniowe, nadal nie zostaną dostarczone dokumenty potwierdzające wywóz, wtedy taka transakcja jest wykazana ze stawką właściwą dla takiej dostawy na terytorium kraju.

Zalecamy terminowo dostarczać dokumenty do biura rachunkowego, żeby nie narazić się na błędne ustalenie należności z tytułu VAT. Między stawką 0 a 23 proc. jest ogromna różnica i warto dopilnować dokumentów wywozowych, żeby nie ponosić niepotrzebnych dodatkowych obciążeń podatkowych.

 

Podstawa prawna: