Zakupy firmowe – pogrzeb pracownika

Pracodawcy ponoszą wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, umieszczanie nekrologów w prasie, kondolencji czy wydatki związane z transportem pracowników w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych zmarłego pracownika.

W tym przypadku, gdy pracodawcy prowadzą działalność opodatkowaną VAT, przysługuje im prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z pogrzebem zmarłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty).

Możemy w tym przypadku mówić o pośrednim związku z prowadzoną działalnością, gdyż ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie złożenie wieńców pogrzebowych, umieszczanie nekrologów w prasie, kondolencji i transport pracowników w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych nie podlega opodatkowaniu VAT.

Innego zdania są organy podatkowe. Uznają, że prawo do odliczenia nie przysługuje, gdyż między działalnością firmy a tymi zakupami nie ma żadnego związku.

W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4- -2.4012.451.2021.2.AS) czytamy: Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na kwiaty, wieńce, kondolencje w prasie lub innych mediach nabywanych w związku z uczestnictwem w pogrzebach pracowników lub członków ich najbliższej rodziny z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Stanowisko to potwierdził również NSA w wyroku z 19 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I FSK 7/18).