Wydatki na firmowe spotkanie wigilijne pracowników jako koszt podatkowy

Definicja kosztów uzyskania przychodów została zawarta w ustawie o PIT w art. 22 oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15. W naszym przypadku zajmiemy się ustawą o PIT. Zatem kosztami uzyskania przychodów są wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. W artykule 23 ust.1 ustawodawca skazał te wydatki, które nigdy nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.  I zdecydowanie nie znajdziemy w nim wyłączenia dotyczącego spotkania z pracownikami.

Abyśmy mogli uznać wydatek związany z organizacją wigilii firmowej za koszt uzyskania przychodów, musimy móc wskazać związek między tym kosztem, a przychodem. Związek czyli wpływ tego kosztu na powstanie lub zwiększenie przychodu. Rozpatrując zatem nasz przypadek jeśli spotkanie z pracownikami będzie stanowiło tylko i wyłącznie do konsumpcji dań wigilijnych i wina do kolacji to w świetle ustawy PIT faktury za to spotkanie nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak forma naszego spotkania zostanie zmieniona – np. będzie okazją do zintegrowania pracowników, motywowania ich do wydajniejszej pracy, przedstawienia wizji kolejnych lat rozwoju firmy lub analizy upływającego roku i wpływu pracy pracowników na ten rozwój, to bez naruszenia przepisów podatkowych będziemy mogli zaliczyć spotkanie wigilijne do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazania, że cel integracji odniósł skutek, ale powinien być w stanie wykazać, że taka integracja się odbyła i że będzie miała pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe firmy.

Potwierdza to również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2012 roku nr IPPB5/423-22/12-2/JC aby wigilia firmowa (czy każde inne spotkanie integracyjne) mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 15 marca 2013 r., sygn. IPTPB3/423-418/12-6/GG.

Jeśli pracodawca chciałby zorganizować spotkanie wigilijne dla pracowników wraz z ich rodzinami, wówczas koszty uzyskania przychodów powinny zostać proporcjonalnie umniejszone o liczbę osób, które nie są pracownikami, a były na spotkaniu wigilijnym. Stanowisko takie podzielił również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-119/07-2/MC Należy jednak zaznaczyć, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych przeznaczonych tylko dla pracowników. Zatem wydatki na zorganizowanie spotkań Wigilijnych, w których oprócz pracowników uczestniczą osoby im towarzyszące lub członkowie ich rodzin, można uznać za koszt uzyskania przychodu jedynie w części przeznaczonej dla pracowników, jeżeli istnieje możliwość ich wydzielenia.

Podobnie interpretuje przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w nowszych interpretacjach:
– interpretacja indywidualna z 16 sierpnia 2021 r. – nr 0111-KDIB2-1.4010.203.2021.1.AP;
– interpretacja indywidualna z 11 grudnia 2020 r. – nr 0114-KDIP2-1.4010.377.2020.1.KS.

A co z podatkiem VAT?

Artykuł 86 ustawy o VAT jednoznacznie stwierdza, że prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom w takiej części, w jakiej wydatek służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. I choć bylibyśmy w stanie wykazać ten związek – podobnie jak w przypadku podatku dochodowego – to artykuł 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT pozbawia nas złudzeń. Nie podlega bowiem odliczeniu bowiem VAT od usług gastronomicznych. A przygotowywanie i podawanie określonego posiłku, które obywa się w miejscu jego przygotowania, czyli restauracji czy baru, stanowi właśnie usługę gastronomiczną.