Wigilia dla kontrahentów

W tym przypadku sprawa jest niestety bardziej skomplikowana. O ile również możemy wykazać, że zaproszenie kontrahentów wpłynie na poprawę relacji biznesowych, a to przełoży się na wzrost przychodów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że organy skarbowe zakwalifikują ten wydatek jako reprezentację. A 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT wyklucza zaliczenie reprezentacji do kosztów uzyskanie przychodów.

Reprezentacja od lat stanowi przedmiot sporów podatników z organami. Wynikiem licznych interpretacji Minister Finansów w dniu 25 listopada 2013 r. wydał interpretację ogólną DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 w tym temacie. Wskazał w niej, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. Rozliczenie w kosztach poczęstunku dla kontrahentów powinno zatem spełniać warunek braku okazałości oraz celu spotkania

Ważne!
Należy jednak z dużą ostrożnością podejść do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów faktury za wigilię z kontrahentami. Budowa wizerunku czy też utrwalanie relacji biznesowych dla organów podatkowych mogą się jednak okazać niewystarczające i mimo wszystko świadczyć o reprezentacji.