Bony, karty podarunkowe, vouchery – jak je prawidłowo sprzedawać?

Okres przedświąteczny, to moment, w którym często oferujecie Państwo swoim Klientom zakup voucherów czy też bonów prezentowych.

Bon, voucher, karta podarunkowa – to nic innego jak dokument, który uprawnia tego, kto go posiada, do zapłaty za daną usługę lub towar.

Praktyka rejestracji sprzedaży takich voucherów bywa różna, a jak powinno być prawidłowo?

 

Vouchery a podatek dochodowy

Sprzedaż bonu podarunkowego to nie jest sprzedaż towaru lub usługi. W zasadzie jest to po prostu zaliczka, przedpłata na rzecz przyszłej sprzedaży o nieokreślonej konkretnej dacie, natomiast ze wskazaniem ostatecznego terminu jej realizacji.

 

Kiedy zatem powstaje przychód do opodatkowania?

Okazuje się, że sprzedaż bonu podarunkowego nie generuje obowiązku podatkowego w zakresie PIT/CIT, gdyż można go traktować podobnie jak przedpłatę bądź zaliczkę.

Jeśli jednak bon podarunkowy nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, to wartość niezrealizowanego bonu należy wykazać jako przychód do opodatkowania.

Jest jeden wyjątek – dotyczy on pobranych zaliczek, przedpłat zarejestrowanych na kasie fiskalnej. Mogą Państwo w swojej firmie wprowadzić zasadę, że bony podarunkowe, zarejestrowane na kasie fiskalnej stają się przychodem w dniu otrzymania zaliczki czy też przedpłaty – co w naszym materiale jest równoznaczne właśnie ze sprzedażą bonu podarunkowego.

Otrzymane pieniądze za sprzedaż bonu podarunkowego są przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy PIT/CIT w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków:• ewidencjonują Państwo otrzymane bony podarunkowe na kasie fiskalnej,• wybraną metodę stosują przez cały rok podatkowy,• dokonują wyboru powyższej zasady, o czym informują urząd skarbowy w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L lub CIT-8 składanej po zakończeniu roku podatkowego.

 

Vouchery a VAT

Tutaj sytuacja trochę bardziej się komplikuje.

Od 2019 rozróżniamy dwa rodzaje bonów – jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia

Bony jednego przeznaczenia to vouchery, w przypadku których z góry znane jest miejsce świadczenia usługi lub dostawy towarów, a także kwota należnego podatku z tytułu sprzedaży. Tym samym są to bony, które dotyczą konkretnego towaru lub konkretnej usługi i takie bony podlegają opodatkowaniu VAT już w momencie wydania takiego bonu. Bon jest opodatkowany stawką VAT dokładnie taką samą jaką zastosują Państwo do sprzedaży danej usługi, czy też towaru.

Bony różnego przeznaczenia to z kolei bony uprawniające do nabycia różnych towarów w określonym punkcie sprzedaży lub wykorzystania dowolnie wybranych usług z dostępnej oferty. W tym drugim przypadku nie jest więc możliwe określenie podstawy opodatkowania, a więc jednocześnie należnej kwoty podatku VAT.

 

Przykład 1. Bon jednego przeznaczenia

Gabinet kosmetyczny świadczy usługi kosmetyczne opodatkowane tylko i wyłącznie jedną stawką VAT 23% – mamy więc precyzyjnie określone miejsce i stawkę VAT.

Gabinet sprzedaje voucher jednego przeznaczenia za 100 zł i ma obowiązek rozliczyć podatek VAT już w momencie sprzedaży takiego bonu. Dodatkowo, jeśli właściciel salonu przyjął zasadę, że przedpłaty zarejestrowane na kasie fiskalnej stanowią dla niego przychód w dacie otrzymania zapłaty, wtedy voucher jest opodatkowany od razu na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Osoba kupująca voucher otrzymuje paragon na 100 zł, natomiast osoba obdarowana voucherem w momencie realizacji bonu, czyli zakupu usługi za 100 zł, może otrzymać paragon na 0 zł lub inny dowód sprzedaży (fakturę VAT) w zależności od rodzaju posiadanego urządzenia fiskalnego.

 

Przykład 2. Bon różnego przeznaczenia

Sklep spożywczy sprzedaje karty podarunkowe, ale nie mogą one stanowić podstawy do opodatkowania podatkiem VAT, gdyż nie jest Państwu znany asortyment, który zakupi osoba obdarowana kartą podarunkową.

Taką sprzedaż bonu dokumentujemy notą księgową lub dowodem wewnętrznym bez wskazania podatku VAT.

W tej sytuacji podstawą opodatkowania będzie dopiero faktyczna realizacja bonu przez obdarowanego, to on otrzyma paragon fiskalny (fakturę sprzedaży).

 

Uwaga!
Sprzedaż bonu jednego przeznaczenia – dokumentują Państwo paragonem lub fakturą VAT.
Sprzedaż bonu różnego przeznaczenia – dokumentują Państwo notą księgową lub dowodem wewnętrznym.

 

Podsumowując

Brak wiedzy na temat prawidłowej sprzedaży bonów, voucherów, czy też kart podarunkowych może spowodować sytuację, że nie przekazują Państwo pełnych danych o sprzedaży do biura rachunkowego.

Jeśli Państwo sprzedają bony podarunkowe bez rejestracji na kasie fiskalnej, czy też bez faktury – to biuro rachunkowe może nie wiedzieć, że mają Państwo dodatkowe przychody do opodatkowania. A muszą Państwo pamiętać, że wartość niezrealizowanych bonów podarunkowych w dniu upływu terminu ich ważności, zobowiązuje Państwa do wykazania przychodu do opodatkowania z tytułu już samej sprzedaży bonu.

 

Podstawa prawna: