PIT po terminie – jak uniknąć kar

Zeznanie po terminie
Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie zostanie potraktowane jako wykroczenie i może podlegać karze grzywny. Zgodnie z art. 48 par. 2 kodeksu karnego skarbowego podatnikowi grozi grzywna w wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – obecnie jest to 21 210 zł (5 x 4242 zł).

– W takiej sytuacji podatnik powinien złożyć tzw. czynny żal, który zgodnie z art. 16 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, co do zasady uwalnia go od kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Czynny żal podatnik składa miedzy innymi w sytuacji, gdy w ogóle nie złożył deklaracji lub nie zapłacił wynikającego z niej podatku. Konieczne jest też oczywiście złożenie zaległej deklaracji oraz uiszczenie nieopłaconego w terminie podatku.

Czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu. Ale, uwaga! Nie będzie skuteczny, jeśli został złożony w czasie, gdy organ ścigania dysponował już wyraźnie udokumentowaną wiadomością o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

PIT po terminie nie wyklucza ulg
Osoby, które złożą PIT po terminie, albo skorygują złożoną w terminie deklarację, nadal mają prawo do ulg podatkowych. Nadal można skorzystać z takich preferencji, jak m.in:

rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem,
ulga na dziecko (prorodzinna),
ulga termomodernizacyjna,
ulga rehabilitacyjna.
Fiskus może też zwrócić się do podatnika o skorygowanie deklaracji oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w złożonej deklaracji podaje się w wątpliwość.