„Wakacje składkowe” dla przedsiębiorców coraz bliżej. Kto i w jaki sposób skorzysta na preferencji?

W związku z postulatami przedsiębiorców i innych środowisk społecznych, rząd zajął się kwestią tzw. wakacji składkowych dla przedsiębiorców. Chodzi o dobrowolne rozwiązanie, które ma być skierowane do określonej grupy przedsiębiorców, polegające na możliwości skorzystania w jednym, wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu, ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Continue reading
Czytaj więcej...

Obowiązek złożenia przez rolnika zaświadczenia lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 r.

31 maja 2024 r. upływa termin na złożenie przez rolnika – przedsiębiorcę, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w KRUS Continue reading

Czytaj więcej...

Zbliża się termin na dokonanie pierwszej w tym roku raty odpisu na ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek utworzyć m. in. pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Continue reading

Czytaj więcej...

Otrzymanie przez przedsiębiorcę zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi – faktury zaliczkowe

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty (w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), obowiązek podatkowy powstanie w VAT z chwilą jej otrzymania, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Dokumentowanie wpłat na poczet dostaw i usług

Podatnik Continue reading

Czytaj więcej...

Od 20 maja 2024 r. więcej wyrobów tytoniowych w systemie Track&Trace

Track&Trace to system śledzenia wyrobów tytoniowych. Rejestracja w systemie jest częścią unijnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia tych produktów. Dotychczas systemem Track&Trace objęte były papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych zostanie rozszerzony – do systemu zostaną Continue reading
Czytaj więcej...

Zbliża się termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla niektórych podatników

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) są zobowiązani do wpłacania co miesiąc składki zdrowotnej, której wysokość jest ustalana w zależności od wybranej formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt) oraz od osiągniętego dochodu (przychodu). Roczną podstawę wymiaru ustala się natomiast za rok składkowy, który trwa od 1 lutego danego roku do 31 Continue reading
Czytaj więcej...

Przekazanie darowizn na organizacje pożytku publicznego – korzyści podatkowe

Osoby przekazujące darowizny określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają możliwość odliczenia od dochodu kwot przekazanych darowizn, co czasem znacząco może wpłynąć na wysokość podatku. Jednymi z prawdopodobnie najpopularniejszych darowizn są te przekazane na organizacje pożytku publicznego (OPP). W jaki sposób i kto może skorzystać z odliczenia? Continue reading
Czytaj więcej...

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania – krok po kroku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi formę opodatkowania upraszczającą rozliczenia dla podatników. Jest to system, w którym stosuje się ustaloną przez ustawę stawkę podatku bezpośrednio do całkowitego rocznego przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania tego przychodu. Ta forma opodatkowania jest z reguły dedykowana dla mniejszych przedsiębiorstw, szukających uproszczonej księgowości i łatwiejszych Continue reading

Czytaj więcej...

NSA po raz kolejny o możliwości obniżenia podatku akcyzowego w związku z otrzymanymi rabatami – brak jednomyślności niebezpieczny dla podatników?

Podatnik, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia auta, musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania tym podatkiem w takiej sytuacji jest kwota, jaką podatnik powinien zapłacić w dniu powstania obowiązku podatkowego Continue reading
Czytaj więcej...