Wprowadzenie granicznego terminu na składanie dokumentów korygujących

Od 2022 r. płatnik składek nie będzie mógł złożyć deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie.

Zmiana w tym zakresie ma służyć:

  • wyeliminowaniu występujących sytuacji, w których na skutek złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji za wiele lat wstecz zmianie Continue reading
Czytaj więcej...