Ustawa o ochronie sygnalistów – najważniejsze informacje

Zakaz działań odwetowych i możliwość uzyskania specjalnego zaświadczenia oraz odszkodowania – to najważniejsze zmiany w kwestii ochrony sygnalistów. Ustawa o ochronie sygnalistów ma na celu istotne zwiększenie ochrony osób, które zdecydują się na ujawnienie informacji o naruszeniach prawa, o jakich dowiedzieli się w związku ze świadczeniem pracy. Dzięki zmianom, Continue reading
Czytaj więcej...

Nie ma PIT od sfinansowanej przez pracodawcę profilaktyki

W interpretacji z 25 września br. (nr 0114-KDWP.4011.96.2023.1.ASZ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w sytuacji gdy w ramach pakietu medycznego spółka pokrywa tylko tę część wydatków, która ma zapewnić pracownikowi świadczenia z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których jest zobowiązany odrębnymi przepisami, u pracowników – w związku z zapewnieniem tych świadczeń – nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy Continue reading

Czytaj więcej...

Nie ma podatku od nagród na zakończenie roku dla uczniów

Koniec roku szkolnego to czas, gdzie w większości szkół najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni za wyniki naukowe czy sportowe. Często podmiotami, które organizują takie nagrody są jednostki samorządu terytorialnego, a konkretnie gminy. Pojawić się może jednak pytanie, co z podatkiem dochodowym w przypadku otrzymania nagrody? Przecież taka nagroda stanowi przysporzenie Continue reading
Czytaj więcej...

Od lipca zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300,00 zł.

Ważne: Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa Continue reading

Czytaj więcej...

Sygnaliści pod ochroną – przedsiębiorcy mają kwartał na opracowanie procedur

24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – krajową regulację prawną dotyczącą ochrony osób zgłaszających „sygnały” o nieprawidłowościach w ramach funkcjonowania jednostki publicznej lub przedsiębiorstwa. Stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób Continue reading
Czytaj więcej...

Przypomnienie – już od 1 lipca nowe obowiązki przy sprzedaży internetowej

1 lipca, czyli już za kilka dni zacznie obowiązywać w Polsce unijna dyrektywa DAC-7, która nakłada na internetowe platformy sprzedażowe nowe obowiązku w zakresie raportowania i sprawozdawczości. Głównym celem wprowadzenia zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie niezarejestrowanych działalności gospodarczych polegających na sprzedaży internetowej. Jakie Continue reading
Czytaj więcej...

Prawnik nie odliczy VAT od zakupu garnituru

Aplikant radcowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie odliczy VAT od zakupu odzieży i butów, które wykorzystuje w kontaktach z klientami – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. I uzasadniał, że tego typu zakupu mają charakter osobisty i nie są związane z prowadzoną działalnością. A schludny wygląd jest wymagany nie tylko od przedsiębiorców. Inaczej byłoby, gdy odzież miała Continue reading

Czytaj więcej...