Zgubienie dokumentu z danymi osobowymi pracownika wymaga zgłoszenia do UODO

Świadectwo pracy oprócz podstawowych danych identyfikujących osobę (takich jak imię i nazwisko oraz np. data urodzenia) zawiera również dane szczególnie istotne z punktu widzenia praw lub wolności osoby, której dotyczą. Dane te mogą więc ujawniać informacje o życiu osobistym osoby, której dotyczą. Z tego powodu zgubienie tego typu dokumentu Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0. Wycofanie się z tzw. abolicji podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. zostały uchylone przepisy, które wprowadziły tzw. abolicję podatkową, czyli możliwość opodatkowania 8% ryczałtem dochodów, które podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie zostały przez podatnika lub przez płatnika zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania tym podatkiem.

Ponieważ wnioski o tzw. abolicję podatkową Continue reading

Czytaj więcej...

DGP: Większe możliwości złożenia PIT-2 jeszcze nie teraz

Dopiero od 1 stycznia 2023 r. podatnik na etacie, który równocześnie prowadzi własny biznes, będzie mógł złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2, by ten zastosował kwotę wolną od podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem o to wystąpiła podatniczka, która pracuje na umowę o pracę, a oprócz tego prowadzi działalność gospodarczą. Z biznesu Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: Przychód ze zryczałtowanej umowy zlecenia

Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy zlecenia nie przekracza kwoty 200 zł i zleceniobiorca nie jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy, to od uzyskanego przychodu należy pobrać zryczałtowany podatek.

Od 1 lipca 2022 r. od dochodów (przychodów) m.in. z umów zlecenia i o dzieło (jeśli nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu prokurentów, od lipca 2022 r. wspomnianą grupę zawodową wskazuje wprost art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.

Przepis ten po zmianach stanowi, że ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte osoby powołane do pełnienia Continue reading

Czytaj więcej...

„Skarbówka” ogranicza prawa spadkobierców, np. przy termomodernizacji

Organy podatkowe nie respektują praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych ich zmarłych bliskich. Taka wykładnia prowadzi wręcz do likwidacji podatkowych praw spadkobierców. RPO interweniuje w tej sprawie u minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

Z sygnałów docierających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że organy podatkowe stoją na niekorzystnym dla Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: zmiany w terminie opłacania ryczałtu ewidencjonowanego

W związku z ujednoliceniem – począwszy od rozliczenia za 2022 r. – terminu składania zeznań rocznych przez wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, zostanie również ujednolicony termin płatności ostatniego ryczałtu za grudzień/ ostatni kwartał z terminem wpłacania Continue reading

Czytaj więcej...