Zakup środka trwałego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej udokumentuj dowodem księgowym w postaci umowy kupna-sprzedaży

Spółka zamierza kupić od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej środek trwały (szlifierka podłogowa) w cenie blisko 20 000 zł. Jak udokumentować i zaewidencjonować ten zakup w księgach rachunkowych? Czy będziemy mogli uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w sytuacji, gdy zakup ten opłacimy gotówką?

Dowodem księgowym stwierdzającym Continue reading

Czytaj więcej...

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i jednocześnie powołanej na członka zarządu należy odrębnie liczyć koszty uzyskania przychodu od każdego z tych źródeł

Z jakich koszów uzyskania przychodu może korzystać osoba, która jest zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę i dodatkowo została powołana na funkcję członka zarządu?

Przychody z umowy o pracę i związane z pełnieniem funkcji członka zarządu na postawie powołania to dwa zupełnie odrębne źródła przychodów. Pierwsze to przychody ze stosunku pracy, a drugie to przychody Continue reading

Czytaj więcej...

PPK: Transfer środków przy zmianie pracy

Gdy rozpoczynamy nową pracę, pracodawca „zapisuje” nas do PPK w instytucji, wybranej w danej firmie. Tworzony jest dla nas nowy rachunek PPK, na którym będziemy gromadzili swoje oszczędności. Co jednak dzieje się z poprzednim rachunkiem PPK i zgromadzonymi tam pieniędzmi?

Nawet jeśli instytucja finansowa, wybrana do zarządzania rachunkami PPK w nowej Continue reading

Czytaj więcej...

Karta obiadowa dla pracownika do 300 zł miesięcznie bez ZUS

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pracodawca może zaoszczędzić, oferując pracownikom dofinansowanie do posiłków. Od marca 2022 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kwotę zwolnioną z ZUS do 300 zł miesięcznie na pracownika. Zatem posiłki współfinansowane przez pracodawcę mogą zostać zwolnione ze składek – jednocześnie obniżając koszty pracodawcy. Continue reading

Czytaj więcej...

Czy w 2023 r. można jeszcze korzystać z opodatkowania kartą podatkową

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy utracili możliwość wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Na zasadzie praw nabytych nadal mogą z niej jednak korzystać podatnicy, którzy byli opodatkowani w ten sposób w 2021 r. Co ważne, możliwość ta dotyczy nie tylko 2022 r., ale również kolejnych lat.

Karta podatkowa to najprostsza z form opodatkowania podatkiem dochodowym. Od 1 Continue reading

Czytaj więcej...

W świadectwie pracy nie musisz uwzględniać historii zmian adresu siedziby pracodawcy

Spółka zmieniła siedzibę z końcem września 2022 r. Zmiany te zostały ujęte w KRS. Na koniec października br. 2 osoby złożyły nam wypowiedzenia. Ich stosunki pracy zakończą się za 2 tygodnie. Czy w świadectwach pracy tych osób powinniśmy wpisać zmianę adresu spółki pracodawcy? Czy nie ma konieczności rozpisywania adresów pracodawcy i uwzględniania ich Continue reading

Czytaj więcej...

Kto w 2023 r. będzie mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, których przychody w 2022 r. nie przekroczą kwoty 9 654 400 zł. Ta forma opodatkowania będzie również dostępna dla podatników, którzy w 2023 r. rozpoczną działalność gospodarczą. W ich przypadku nie obowiązuje żaden limit przychodowy.

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą Continue reading

Czytaj więcej...

SMS dotyczący rezygnacji z pracy nie powoduje zakończenia zatrudnienia

Pracownik przysłał pracodawcy SMS-a z informacją, że rezygnuje z pracy, i od następnego dnia przestał przychodzić do firmy. Jak pracodawca powinien potraktować taki SMS? Czy powoduje on rozwiązanie umowy o pracę?

Pracodawca nie może potraktować informacji pracownika zawartej w SMS-ie jako rozwiązania umowy o pracę, bo wyrażona w ten sposób „rezygnacja z pracy”, bez zachowania właściwej Continue reading

Czytaj więcej...

Wypłata środków z PPK a rezygnacja

 

  • Środki, zgromadzone w PPK, to prywatne pieniądze uczestników, z których mogą skorzystać w każdej chwili. Warto wiedzieć, że wypłata środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania, a rezygnacja nie wiąże się z wypłatą pieniędzy.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracowników. W każdym momencie można do niego przystąpić i w każdym złożyć rezygnację z oszczędzania. Continue reading
Czytaj więcej...

Opłata cukrowa i podatek od tzw. małpek – ważne zmiany w 2023 r.

Opublikowano rządowy projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat od: napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml (podatek od tzw. małpek) i napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz kofeiny i tauryny (tzw. opłaty cukrowej). Nowe rozwiązania maja obowiązywać od 1 lipca 2023 r., ale już obecnie warto poznać kierunek, w jakim Continue reading

Czytaj więcej...