Ulga mieszkaniowa w PIT – dla kogo, na jakich zasadach i jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Ulga mieszkaniowa nie jest możliwa do zastosowania w każdej sytuacji. Została stworzona dla osób, które planują lub sprzedały własną nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i co do zasady powinny zapłacić podatek z tytułu osiągniętego dochodu ze sprzedaży. Mogą jednak zmniejszyć zobowiązanie podatkowe – częściowo lub całkowicie, pod warunkiem Continue reading
Czytaj więcej...

Obowiązkowe przeglądy kas rejestrujących

Podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących są zobowiązani poddawać kasy rejestrujące, w określonych terminach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Przegląd techniczny muszą przejść również kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia Continue reading
Czytaj więcej...

Prowadzenie działalności badawczo–rozwojowej a ulgi i odliczenia w PIT

Jedną z ulg podatkowych, jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą zastosować w rocznym rozliczeniu podatkowym jest tzw. ulga B+R, czyli ulga na działalność badawczo–rozwojową. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność. Kto i na jakich zasadach może Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na terminal dla podatników PIT

Podatnicy, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, nabyli terminal płatniczy, mogą skorzystać z ulgi w PIT w związku z jego zakupem. Co ważne, w ramach ulgi bierze się pod uwagę nie tylko koszty nabycia samego terminala, ale również wydatki związane z obsługą transakcji Continue reading
Czytaj więcej...

Koniec zerowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze

12 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0 proc., podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obniżona 0 proc. stawka Continue reading
Czytaj więcej...

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/ulga-termomodernizacyjna-dla-wlascicieli-domow-jednorodzinnych-i-przedsiebiorcow,525945.html

Obowiązująca od początku 2019 r. ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć wydatki, które mają na celu docieplenie domu i oszczędzanie energii. Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Małżonkowie będący współwłaścicielami odliczą łącznie Continue reading

Czytaj więcej...

Urlop w okolicach weekendu majowego a możliwość narzucenia terminów urlopu

Połączenie świąt z urlopem daje często możliwość uzyskania długiego wolnego przy niekiedy małym wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, co wiąże się ze szczególną  atrakcyjnością tego okresu dla uzyskiwania wolnego dla pracowników Wielu pracodawców jest również zainteresowanych tym, aby w tym okresie pracownicy wzięli wolne, gdyż ze względu Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na sponsoring – kolejna korzyść podatkowa dla podatników PIT

Ulga na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, potocznie zwana ulgą na sponsoring to jedna z ulg podatkowych, z której mogą skorzystać podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy spełnieniu określonych warunków osiągnięta korzyść podatkowa w niektórych przypadkach może być naprawdę znacząca. Poniżej kilka Continue reading
Czytaj więcej...

Roczne obowiązki informacyjne płatnika wypłacającego należności na rzecz nierezydenta – IFT-1R oraz IFT-2R

Nierezydenci – podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Podmiot polski, który wypłaca nierezydentom należności z określonych tytułów, może jako płatnik być zobowiązanym do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego  Continue reading
Czytaj więcej...