Tarcza Branżowa. Wsparcie dla zamkniętych klubów i dyskotek

W związku z sytuacją epidemiczną w połowie grudnia zamknięte zostały m.in. kluby, dyskoteki, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że na mocy rozporządzenia dla tej branży przewidziano wsparcie w formie jednorazowych dotacji do 5 tys. zł

W połowie grudnia miejsca obciążone Continue reading

Czytaj więcej...

Deklaracje rezygnacji nie zawsze zwalniają z obowiązku wdrożenia PPK

Złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli nie jest mikroprzedsiębiorcą. Status mikroprzedsiębiorcy ustala się zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców.

Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymują obecnie, za pośrednictwem PUE ZUS, wezwania PFR do zawarcia Continue reading

Czytaj więcej...

Czy pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK od przekazanych pracownikom kart podarunkowych W związku ze zbliża

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, wielu pracodawców przekaże swoim pracownikom upominki, m.in. karty podarunkowe. Obowiązek naliczenia od nich wpłat do PPK zależy od tego, czy będą stanowiły wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK.

Podstawę naliczenia wpłat do PPK stanowi wynagrodzenie uczestnika PPK, które należy rozumieć  jako Continue reading

Czytaj więcej...

Jak przygotować się do wypłaty wynagrodzeń w 2022 r.?

Od 2022 r. Polski Ład wprowadza nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na kalkulacje wynagrodzeń.

Na sposób obliczania wynagrodzeń w 2022 r. wpływ będą miały nie tylko zmiany w skali podatkowej, czy brak odliczenia składki zdrowotnej, ale również nowe ulgi i zwolnienia. Przygotowując się do wypłaty wynagrodzeń na nowych zasadach Continue reading

Czytaj więcej...

Wcześniejsza wypłata wynagrodzeń – czy to możliwe?

 

Przypominamy również o tym, że nie można z dnia na dzień przesunąć terminu wypłaty wynagrodzeń, które w zależności od przyjętych zasad w Państwa firmie, mogą być wypłacane na koniec miesiąca lub do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Jeśli chodzi o chęć zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń, bardzo istotne jest zachowanie terminów. Zgodnie Continue reading

Czytaj więcej...

CEIDG – zmiany w korzystaniu przez internet

W połowie grudnia 2021 roku zmieni się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl przestanie istnieć, a zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Kreator wniosku zastąpi elektroniczny formularz CEIDG-1

Jeśli korzystasz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez internet, na pewno znasz już  Continue reading

Czytaj więcej...