Instalacje fotowoltaiczne środkiem trwałym

Przedsiębiorcy coraz częściej inwestują w odnawialne źródła energii. Instalacje fotowoltaiczne znajdziemy w niemal w każdej większej firmie. Instalacje te są zazwyczaj bardzo drogie i przedsiębiorcy chcą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

 

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacji podlegają między innymi stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone Continue reading

Czytaj więcej...

Czy sprzedaż kilku nieruchomości jest traktowana jak działalność gospodarcza?

Podatnik-osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będąca współwłaścicielem nieruchomości, planuje jej sprzedaż. Nie prowadzi on, ani nie prowadził działalności gospodarczej i posiada stałe źródło dochodu. Podatnik wraz z pozostałymi współwłaścicielami podpisał przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości spółce deweloperskiej.

Z uwagi na fakt, że podatnik nie zajmuje się profesjonalną działalnością w zakresie Continue reading

Czytaj więcej...

Wymiar urlopu niepełnoetatowca

Wymiar dzienny urlopu osoby zatrudnionej w niepełnym etacie przeliczany jest proporcjonalnie do jej wymiaru czasu pracy. Po ustaleniu liczby dni urlopu w ten sposób następuje jego przeliczenie na godziny, przyjmując 8 godzin za dzień urlopu. Następnie urlop udzielany jest w wymiarze godzinowym, odpowiadającym zaplanowanej liczbie godzin pracy Continue reading

Czytaj więcej...

Zwrot towarów i reklamacja. Aby obniżyć podatek, należy posiadać aż trzy dokumenty

Zwrot towaru lub reklamacja mogą mieć miejsce w każdej firmie. Ich częstotliwość będzie zależna od rodzaju działalności. Rzadziej taka sytuacja zdarzy się w firmie usługowej, ale w działalności handlowej to raczej standard.

Warto przeprowadzić audyt w działach obsługi klienta, czy punkcie sprzedaży, aby zweryfikować, czy prawidłowo gromadzona jest Continue reading

Czytaj więcej...

Rozliczenie podatkowe prosumentów energii odnawialnej

1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumentów. Nowe rozwiązanie polega na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Nowe rozwiązanie jest mniej korzystne od wcześniejszego tzw. systemu Continue reading

Czytaj więcej...

Przekazanie nieruchomości na własne cele a VAT

Przedsiębiorca może podjąć decyzję o wycofaniu lokalu mieszkalnego, który dotychczas był środkiem trwałym w firmie, z majątku firmowego i przekazanie go na własne cele. Czy taka operacja gospodarcza rodzi obowiązek podatkowy?

Kluczem do odpowiedzi na to pytanie będzie analiza artykułu 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który brzmi:

„zwalnia się z podatku Continue reading

Czytaj więcej...

Amortyzacja w działalności gospodarczej – kiedy ten koszt może wynosić 100 proc.?

Przedsiębiorca, kupując urządzenie lub samochód do swojej działalności, często zastanawia się, w jaki sposób mógłby obniżyć swoje przychody o wartość zakupionego sprzętu.

Środek trwały to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

Czytaj więcej...

Wynagrodzenia w gotówce powyżej 15 tys. zł wyłączone z kosztów podatkowych

Jednorazowa wartość transakcji to wartość świadczeń dokonywanych na podstawie jednej umowy, a nie wartość poszczególnych płatności. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia przedstawicielom handlowym w gotówce, jeśli suma płatności przekroczy kwotę 15 tys. zł, nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej. Uznał Continue reading

Czytaj więcej...

Czy usługi sprzedaży samochodów świadczone na rzecz usługodawcy mogą być opodatkowane ryczałtem?

Podatnik świadczy na rzecz swojego usługobiorcy usługi związane ze sprzedażą m.in. samochodów ciężarowych i innych samochodów. W ramach świadczonych usług wykonuje między innymi następujące czynności:

  • podejmuje wszelkie działania zmierzające do uzyskania zamówień dla usługobiorcy;
  • negocjuje umowy sprzedaży dla usługobiorcy;
  • gromadzi wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z klientem; Continue reading
Czytaj więcej...