WSA: Faktura na rzecz podatnika VAT może być wystawiona jedynie do paragonu zawierającego jego NIP

W ustawie o podatku od towarów i usług art. 106b ust. 5 wskazuje, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów Continue reading
Czytaj więcej...

Ewidencja płatności transgranicznych – nowe obowiązki od 2024 r.

1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia nowego rodzaju ewidencji przez odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Zmiana przepisów w tym zakresie wynika z konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego zapisów dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych Continue reading
Czytaj więcej...

Od 1 stycznia wnioski o wydanie WIA, WIS i WIP można składać wyłącznie elektronicznie

Od początku roku nastąpiły zmiany w zakresie e-Urzędu Skarbowego – rozszerzono katalog spraw, które można załatwić za jego pośrednictwem. Zmiany nastąpiły także w portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Modyfikacje dotyczą wprowadzenia możliwości elektronicznego składania wniosków o wydanie wiążących informacji.

Od 1 stycznia wyłącznie Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązki w podatku od nieruchomości należy wypełnić do 31 stycznia

Przypominamy, że do 31 stycznia osoby prawne oraz jednostki organizacyjne – w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą dopełnić swoich obowiązków w zakresie podatku od nieruchomości. Czy dotyczy Państwa ten obowiązek i co dokładnie powinni Państwo zrobić, by w prawidłowy sposób się z niego wywiązać – o tym Continue reading
Czytaj więcej...

Odliczenie składki zdrowotnej – najważniejsze informacje

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają prawo rozliczyć część zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość zapłaconych składek ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy są uprawnieni do dokonania rozliczenia – komu ono przysługuje i w jaki sposób z niego skorzystać?

Kto może skorzystać Continue reading

Czytaj więcej...

Podatek od przerzuconych dochodów. Kto musi zwrócić uwagę na nową daninę?

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony przepisami Polskiego Ładu w 2022 r. i dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy ponoszą określone wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. Nowym podatkiem objęci są również nierezydenci prowadzący na terytorium Polski działalność poprzez zagraniczny zakład.

Kogo dotyczy Continue reading

Czytaj więcej...

Uwaga: Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Resort finansów poinformował, że Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Ministerstwo zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i wskaże nowy termin wdrożenia systemu. Przesuwając termin wdrożenia, resort finansów wziął również pod uwagę opinie Continue reading
Czytaj więcej...

Krajowy System e-Faktur – przygotowanie do rewolucji w fakturowaniu

1 lipca 2024 r. wielu podatników zaczną obowiązywać nowe zasady fakturowania. Warto już dzisiaj zacząć przygotowania do obligatoryjnego „e-fakturowania” w ramach Krajowego Systemu e-Faktur.

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia udostępnianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych. Każda faktura wystawiona przez podatnika, Continue reading

Czytaj więcej...

Czy ewidencja przy uldze IP BOX musi być prowadzona na bieżąco?

Ulga IP BOX w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. Polega na opodatkowaniu określonych dochodów według preferencyjnej stawki 5 procent. Dochodami tymi są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, takie jak m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie Continue reading
Czytaj więcej...