Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy przewidują m.in.:

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0: Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu. Tym razem w CIT

Potwierdziły się nasze informacje: przepisy o minimalnym podatku dochodowym zostaną zawieszone do końca 2022 r. Całkowicie zostaną z niego wyłączeni m.in. mali podatnicy, spółki komunalne i świadczące usługi zdrowotne

Uchylone zostaną regulacje o ukrytej dywidendzie, a doprecyzowane przepisy o estońskim CIT, cienkiej kapitalizacji i tzw. transakcjach rajowych.

Wszystko to wynika Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązki pracodawców podczas upałów

Z uwagi na występujące upały Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład od 1 lipca 2022 r. – Uwzględnianie w rozliczeniach zapłaconej składki zdrowotnej

Ustawa nowelizująca wprowadza możliwość częściowego uwzględniania przez niektórych podatników składki zdrowotnej przy rozliczeniach podatkowych.

Przywilej ten dotyczy podatników stosujących opodatkowanie:

  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Wskutek zmian opłacający:

  • podatek liniowy – mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do firmowych kosztów podatkowych Continue reading
Czytaj więcej...

Polski Ład od 1 lipca 2022 r. – zmiana zasad rozliczania rocznej składki zdrowotnej

Polski Ład 2.0. doprecyzowuje obowiązek dokonania dopłaty składki oraz określa sposób jej rozliczenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Wprowadzone rozwiązania są analogiczne do przepisów dotyczących osób prowadzących działalność i stosujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W sytuacji gdy suma opłaconych za poszczególne miesiące Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład od 1 lipca 2022 r. – zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu prokurentów, od lipca 2022 r. wspomnianą grupę zawodową wskazuje wprost art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.

Przepis ten po zmianach stanowi, że ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte osoby powołane do pełnienia Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład od lipca 2022 r. – zmiany dotyczące oświadczeń składanych przez podatników

Nowelizacja ustawy o pdof określa, że od nowego roku podatnik będzie składał wnioski i oświadczenia istotne z punktu widzenia zaliczek podatkowych na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Dzięki temu nie powinno już budzić wątpliwości, że wspomniane dokumenty podatnicy mogą składać również poprzez kadrowo-płacowe systemy elektroniczne funkcjonujące u danego Continue reading

Czytaj więcej...

Do 30 czerwca 2022 r. przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zmiany w zasadach podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Podlegają mu wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA. Zlikwidowana została instytucja tzw. dorozumianego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu tylko na podstawie opłacania składek (bez formalnego zgłoszenia). Wnioski o zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie, Continue reading

Czytaj więcej...