Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Środki zgromadzone w PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej – wyjątek dotyczy tylko roszczeń alimentacyjnych. Nie można ustanowić zastawu na środkach z PPK.

Celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika tego programu – zasadniczo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Zgodnie z ustawą1 środki Continue reading

Czytaj więcej...

Prywatny sprzęt może być kosztem w firmie – podpowiadamy jak załatwić formalności

Cel zakupu – prywatny czy firmowy?

W momencie zakupu nabywca ma obowiązek zadeklarować cel nabycia, tj. czy nabywa określony towar, czy usługę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej czy też może na prywatne potrzeby.

To istotny sygnał dla sprzedawcy, który decyduje o tym, jaki dokument sprzedaży zostanie wystawiony.

 

Reguły dokumentowania 

Czytaj więcej...

Grupy VAT

Kto może utworzyć grupę VAT?

Podatnikiem może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Warunki są trzy, ale na czym one polegają?

Warunek 1:

Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT Continue reading

Czytaj więcej...

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, osiągający dochody opodatkowane podatkiem PIT według skali lub liniowym, lub też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakiego rodzaju wydatki obejmuje ulga?

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na ocieplenie lub docieplenie budynków Continue reading

Czytaj więcej...

Data wystawienia faktury to nie to samo co data sprzedaży

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z programów do wystawiania faktur.

Daty w fakturach najczęściej ustawiane są automatycznie – w momencie uruchamiania aplikacji czy programu.

Przedsiębiorca wystawiając fakturę wskazuje dwie daty:

  • wystawienia faktury,
  • sprzedaży.

 

Czy te daty są takie same? Czym się różnią? Czy obie są obligatoryjne?

Czytaj więcej...

Spółki nieruchomościowe, czy to na pewno tylko duże firmy? Jakie obowiązki sprawozdawcze mają te spółki?

1 stycznia 2021 roku wprowadzono nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zobowiązała podatników do składania dodatkowej informacji do  końca trzeciego miesiąca roku podatkowego, zatem dla podatników, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym – do końca marca Continue reading

Czytaj więcej...

Czynny żal – kto i kiedy go powinien złożyć?

W jaki sposób składa się czynny żal?

Ustawa precyzuje, że informację o popełnieniu zabronionego czynu można złożyć na piśmie lub do protokołu. Możliwe jest zatem wysłanie do urzędu listu (najlepiej poleconego), informacji elektronicznej lub wniosek o zaprotokołowanie złożony w urzędzie.

Jednak najprostszą formą będzie skorzystanie ze strony internetowej  Continue reading

Czytaj więcej...

Czynny żal – kto i kiedy go powinien złożyć?

Podatnicy mają wiele obowiązków względem urzędu skarbowego. Nieprawidłowe wywiązywanie się z nich, takie jak przeoczenie terminu lub podawanie urzędom błędnych (nieprawdziwych) informacji, może jednak skutkować karą – mandatem, grzywną lub nawet ograniczeniem czy pozbawieniem wolności.

W niektórych sytuacjach możliwe jest uniknięcie kary, dzięki Continue reading

Czytaj więcej...

Telewizor może być kosztem podatkowym prawnika

Organy podatkowe pozwalają zaliczyć zakup telewizora i innego sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej do kosztów podatkowych. I to nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w biurze, ale także, jeśli przedsiębiorca korzysta z niego w domu, nawet w pomieszczeniu, które nie jest wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Telewizor w kancelarii prawnej i w domu prawnika

Prawniczka Continue reading

Czytaj więcej...