PRACA ZDALNA A KODEKS PRACY

Od dzisiaj, 7 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy dotyczące pracy zdalnej! Telepraca została całkowicie uchylona z Kodeksu Pracy. Rozdział IIc regulujący pracę zdalną został dodany ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. Continue reading

Czytaj więcej...

Urlop opiekuńczy – nowy rodzaj urlopu w Kodeksie pracy, 5 dni rocznie

Urlop opiekuńczy  :

  •  nie jest wliczany do limitu urlopu wypoczynkowego
  • jest niestety bezpłatny, nie należy go mylić z urlopem rodzicielskim.

Podstawą do udzielenia urlopu opiekuńczego jest opieka nad członkiem rodziny wymagającym wsparcia z powodów medycznych. Urlop opiekuńczy przysługuje wyłącznie w związku z opieką nad najbliższą Continue reading

Czytaj więcej...

Nie grożą ci konsekwencje, gdy omyłkowo wpiszesz błędny NIP dostawcy w komunikacie przelewu MPP

Podatnik zrealizował przelew w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) na konto sprzedawcy, które widnieje na białej liście. W komunikacie przelewu omyłkowo wpisał jednak NIP innego kontrahenta. Czy grożą mu z tego tytułu sankcje?

Jeżeli podatnik dokonał przelewu w MPP na właściwy rachunek bankowy sprzedawcy, to mimo że wpisał niewłaściwy NIP, generalnie nie grożą Continue reading

Czytaj więcej...

Czynny żal

Kary grzywny za wykroczenie skarbowe Podatnik może  uniknąć, gdy złoży tzw. czynny żal. Z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności Continue reading

Czytaj więcej...

Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

WAŻNE

Najpierw trzeba zaewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej, następnie w ewidencji korekt i dopiero potem w JPK

Aby uniknąć sankcji, nie wystarczy samo zaewidencjonowanie faktury. Najpierw należy naprawić błąd (sprzedaż z pominięciem kasy). W tym celu trzeba zaewidencjonować sprzedaż na kasie, a następnie dokonać zapisów w ewidencji Continue reading

Czytaj więcej...