JPK_CIT od 2025 roku, czyli nowe obowiązki dla podatników w zakresie raportowania danych

Przesyłanie JPK_CIT – informacje ogólne

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2025 r. przewiduje nowy obowiązek dla podatników – przesyłanie JPK_CIT do organów podatkowych, co roku, w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Co ważne, księgi rachunkowe Continue reading

Czytaj więcej...

Do 20 maja 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegające w 2023 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu i opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 r.: Continue reading

Czytaj więcej...

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne czy nawet kwartalne. Pracodawca, który planów urlopów nie tworzy, może wprowadzić zasadę odpowiednio wcześniejszego składania wniosków urlopowych przed bardziej popularnymi wypoczynkowo okresami, by łatwiej móc sprawiedliwie rozłożyć terminy Continue reading
Czytaj więcej...

Ulgi dla podatników CIT, o których nie każdy podatnik słyszał

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, składający roczne zeznanie CIT-8, mogą stosować ulgi, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty, oczywiście w sposób korzystny dla podatników. Oprócz tych oczywistych ulg i odliczeń jak np. darowizny czy ulga B+R trzeba zwrócić uwagę na te mniej znane, ale dla Continue reading
Czytaj więcej...

Odroczenie daty obowiązkowego KSeF

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku (a dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku). Jednak jak wykazał audyt informatyczny przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów, niezbędne jest przesunięcie wdrożenia obligatoryjnego KSeF.

Projekt ustawy odraczającej KSeF

Przyjęto projekt Continue reading

Czytaj więcej...

Działalność badawczo–rozwojowa w CIT. Czy podatnicy mogą skorzystać z ulg?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje w zakresie prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej przez podatników podobne rozwiązanie, co ustawa o PIT – ulgi podatkowe. Ma to zachęcić firmy do prowadzenia działalności B+R, czego efektem mogą być innowacje na rynku polskim. Jakie kryteria muszą spełniać firmy oraz jakie Continue reading
Czytaj więcej...

Ulga na złe długi u przedsiębiorcy będącego wierzycielem

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaniu podlegają przychody należne, nawet jeśli nie zostały zapłacone. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w terminie, to wierzyciel może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, w zakresie tej należności.

Ulga na złe długi w podatku PIT/CIT

Podstawa obliczenia podatku/podstawa opodatkowania Continue reading

Czytaj więcej...

Laptopy dla uczniów i nauczycieli jednak bez PIT – rozporządzenie weszło w życie

Zbliża się termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych – w tym roku podatnicy składają deklaracje do wtorku 30 kwietnia (w poprzednich latach zdarzało się, że był to 2 maja w związku z tym, że 30 kwietnia wypadał w weekend). Podatnicy często nie zdają sobie sprawy, że poza dochodami Continue reading
Czytaj więcej...