ZUS weryfikuje wielkości udziałów w spółkach z o.o. – spółka wieloosobowa czy jednoosobowa?

W ostatnich dniach obserwujemy zwiększoną aktywność Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, polegającą na weryfikacji wysokości udziałów wspólników spółek z o.o. w celu ustalenia obowiązku opłacania składek ZUS.

Z reguły wspólnicy wieloosobowych spółek z o.o. nie opłacają składek na ubezpieczenia, jeśli nie są zatrudnieni w spółce na umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia Continue reading

Czytaj więcej...

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży – nowy obowiązek dla podmiotów handlujących w niedziele

Sklepy handlujące w niedziele w lutym 2022 r. do 20 marca 2022 r. muszą sporządzić po raz pierwszy ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Jej celem jest wykazanie, że przeważająca działalność placówki stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne Continue reading

Czytaj więcej...

MF przedłużył terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych

W związku z trwająca epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2022 r.

 

Co się zmieniło?

Zakres prac Nowy termin wykonania Dotychczasowy termin wykonania
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok Continue reading
Czytaj więcej...

Zwolnienia podatkowe dla uchodźców i preferencje dla udzielających pomocy

7 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To kompleksowy pakiet działań nastawionych na pomoc ofiarom skutków działań wojennych. Wśród nich są rozwiązania podatkowe przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Korzystne rozwiązania podatkowe adresowane są zarówno Continue reading

Czytaj więcej...

Katalog instytucji, do których ma trafiać pomoc objęta zerowym VAT powinien być poszerzony

Objęcie zerową stawką VAT dostaw towarów i świadczenia usług na cele wsparcia ofiar wojny w Ukrainie to dobre rozwiązanie, oczekiwane przez przedsiębiorców. Katalog instytucji do których ma trafiać pomoc objęta zerową stawką VAT powinien być jednak poszerzony, ze względu na skalę pomocy oraz ogromne potrzeby w tym zakresie – uważa Konfederacja Continue reading

Czytaj więcej...

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów o czasie pracy kierowców

Od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r. zostają tymczasowo wprowadzone w Polsce odstępstwa od aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Ministerstwo Infrastruktury 4 marca 2022 r. poinformowało, że Polska działając na podstawie art. Continue reading

Czytaj więcej...

Jak ubezpieczać członków rad nadzorczych po zmianach przepisów

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych w podmiotach, w których ten organ występuje, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Inaczej jest z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli członek rady nadzorczej mieszka w Polsce, to obowiązkowo podlega składce zdrowotnej bez względu na to, Continue reading

Czytaj więcej...

Sprawozdania środowiskowe przedsiębiorcy – niektóre obowiązki i ich terminy

Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest znajomość wszystkich przepisów prawnych dotyczących działania firmy. Wśród tych obowiązków są m.in. zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska.

Nie powinni Państwo lekceważyć istniejącej ustawy o ochronie środowiska oraz przepisów odnoszących się do nakładanych zobowiązań w związku z prowadzoną działalnością, ponieważ może to Państwa Continue reading

Czytaj więcej...