DGP: Większe możliwości złożenia PIT-2 jeszcze nie teraz

Dopiero od 1 stycznia 2023 r. podatnik na etacie, który równocześnie prowadzi własny biznes, będzie mógł złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2, by ten zastosował kwotę wolną od podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem o to wystąpiła podatniczka, która pracuje na umowę o pracę, a oprócz tego prowadzi działalność gospodarczą. Z biznesu Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: Przychód ze zryczałtowanej umowy zlecenia

Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy zlecenia nie przekracza kwoty 200 zł i zleceniobiorca nie jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy, to od uzyskanego przychodu należy pobrać zryczałtowany podatek.

Od 1 lipca 2022 r. od dochodów (przychodów) m.in. z umów zlecenia i o dzieło (jeśli nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu prokurentów, od lipca 2022 r. wspomnianą grupę zawodową wskazuje wprost art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.

Przepis ten po zmianach stanowi, że ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte osoby powołane do pełnienia Continue reading

Czytaj więcej...

„Skarbówka” ogranicza prawa spadkobierców, np. przy termomodernizacji

Organy podatkowe nie respektują praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych ich zmarłych bliskich. Taka wykładnia prowadzi wręcz do likwidacji podatkowych praw spadkobierców. RPO interweniuje w tej sprawie u minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

Z sygnałów docierających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że organy podatkowe stoją na niekorzystnym dla Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: zmiany w terminie opłacania ryczałtu ewidencjonowanego

W związku z ujednoliceniem – począwszy od rozliczenia za 2022 r. – terminu składania zeznań rocznych przez wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, zostanie również ujednolicony termin płatności ostatniego ryczałtu za grudzień/ ostatni kwartał z terminem wpłacania Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0: Wynajmujący, którzy wybrali ryczałt mogą rozliczyć się 12-proc. stawką PIT

Polski Ład 2.0 daje możliwość powrotu na skalę podatkową nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom osiągającym przychody z najmu prywatnego. Chodzi o tych, którzy pierwotnie w rozliczeniu za 2022 r. wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Skorzystanie z 12 proc. PIT będzie możliwe pod warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 2 maja Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0: Każdy będzie mógł zwolnić płatnika z poboru zaliczek na PIT

Od 1 stycznia 2023 r. pracujący np. na umowach o pracę też będą mogli złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT. Obecnie taką możliwość mają tylko zleceniobiorcy. Dzięki temu podatnicy o dochodach do 30 tys. zł będą korzystać z kwoty wolnej na bieżąco.

Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. została Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0.: moment ujęcia przez płatnika w kosztach składek na ubezpieczenie społeczne

Od 1 stycznia 2023 r. koszty składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych Continue reading

Czytaj więcej...