„Zerowy” VAT na żywność przedłużony o kolejne miesiące

9 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie ministra finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa towary i usługi, dla których stosuje się obniżoną stawkę VAT w wysokości 0 i 8 proc., oraz warunki stosowania tych obniżonych stawek. Również w rozporządzeniu Continue reading
Czytaj więcej...

Inwentaryzacja – czyli końcoworoczny obowiązek przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgowość na podstawie KPiR, jest zobowiązany do corocznego wykonywania inwentaryzacji. Jego celem jest ustalenie faktycznego dochodu w danym roku. Jeżeli wartość inwentaryzacji wykonanej pod koniec roku podatkowego jest mniejsza niż jej wartość na początku roku, w takiej sytuacji podatnik zapłaci niższy podatek Continue reading
Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach – kolejne przesunięcie terminu nowych obowiązków

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, część podmiotów jak np. doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni czy też podmioty publiczne, miały obowiązek posiadać adres elektroniczny do e-doręczeń do dnia 10 grudnia 2023 r. Termin ten został przesunięty komunikatem Ministra Cyfryzacji na dzień 30 grudnia 2023 r. Jednak w tym zakresie jak Continue reading
Czytaj więcej...

Od stycznia 2024 roku zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Z początkiem 2024 roku zacznie obowiązywać nie tylko wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego (bardzo duży wzrost w ujęciu kwotowym i procentowym), ale również kolejne wyłączenie składnika wynagrodzenia spod „zaliczalności” do wynagrodzenia minimalnego. U części pracodawców skutkować to będzie bardzo wyraźnym wzrostem pensji zasadniczych pracowników.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2024 r. zmiany w amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji

Ustawa z 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na rynku wprowadziła istotne zmiany dla podatników zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Do obu tych ustaw zostały dodane przepisy (art. 21 ust. Continue reading
Czytaj więcej...

Od Nowego Roku wracają niższe limity niektórych zwolnień z PIT

W związku z panującą pandemią COVID-19 ustawodawca przewidział podwyższenie niektórych limitów zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, głównie dotyczących świadczeń pracowniczych. Wyższe limity miały obowiązywać do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii. Rozporządzeniem z 12 maja 2022 r. Minister Zdrowia odwołał stan epidemii w Polsce Continue reading
Czytaj więcej...

10 najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest swego rodzaju kontrolą wewnętrzna w firmie – od jej prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia zależy czy jednostka ma wiedzę na temat wartości swojego majątku.

Rozpoczynając inwentaryzację warto zwrócić uwagę na poniższe błędy – być może pozwoli to ich uniknąć w tym roku.

  1. Brak wewnętrznej dokumentacji ustalającej zasady, czas Continue reading
Czytaj więcej...

Mikroinstalacja a akcyza

Coraz więcej przedsiębiorców zakłada panele fotowoltaiczne. Czy założenie paneli skutkuje jakimiś obowiązkami?

Obowiązek w podatku akcyzowym

Jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem akcyzowym jest obrót energią elektryczną. Dotyczy to m.in. sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu oraz zużycia energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

Co to oznacza dla przedsiębiorców Continue reading

Czytaj więcej...

Nocleg noclegowi nie równy w podatkach – czyli, o tym kiedy można a kiedy nie można odliczyć  VAT z faktury za nocleg

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy często udają się w podróże służbowe. Jeżeli wyjazd jest kilkudniowy towarzyszy mu nocleg. Czasami to Państwa firma gości kontrahenta u siebie i pośredniczy w znalezieniu dogodnego dla niego miejsca noclegowego.

Przekazując do biura rachunkowego faktury dokumentujące usługi noclegowe, proszę zwróć uwagę, jaki Continue reading

Czytaj więcej...