DGP: Zmienił się przepis o dopłacie podatku przy rozliczeniu rocznym

Od 2022 r. podatnicy PIT muszą po zakończeniu roku wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z rocznego zeznania a sumą „zapłaconych” za dany rok zaliczek. Do końca 2021 r. zamiast sumy „zapłaconych” zaliczek brali pod uwagę sumę „należnych” zaliczek.

Nie zmieniło się natomiast sformułowanie, że należy uwzględnić także zaliczki Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0. – zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową po zakończeniu 2022 r.

Podatnikom, którzy w trakcie 2022 r. opodatkowali swoje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, ustawodawca umożliwił zmianę tej formy opodatkowania na opodatkowanie według skali podatkowej.

Ponownego wyboru skali podatkowej liniowcy będą mogli dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0. – składka zdrowotna w kosztach przedsiębiorców

W wyniku modyfikacji od 1 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o PIT, opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejszają zaliczki na podatek ani nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 lipca 2022 r. ta sytuacja uległa zmianie i niektórzy przedsiębiorcy mogą zaliczyć część opłaconych składek na to ubezpieczenie do kosztów podatkowych. Continue reading

Czytaj więcej...

Praca w upały. Jakie obowiązki ma pracodawca

Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Praca w upale nie jest łatwa – nie ma co do tego wątpliwości. Wysokie temperatury mogą mieć wpływ nie tylko na wydajność, ale i bezpieczeństwo. Kodeks pracy określa obowiązki pracodawcy dotyczące Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0. – rozszerzenie ulgi dla młodych, ulgi na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzin 4+

Zostanie rozszerzony zakres przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzica czwórki dzieci. Po zmianie do przychodów objętych tymi zwolnieniami z PIT będą należały również zasiłki macierzyńskie.

Zmienione zostaną również przepisy dotyczące sposobu informowania organu podatkowego przez osoby uprawnione Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy przewidują m.in.:

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0: Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu. Tym razem w CIT

Potwierdziły się nasze informacje: przepisy o minimalnym podatku dochodowym zostaną zawieszone do końca 2022 r. Całkowicie zostaną z niego wyłączeni m.in. mali podatnicy, spółki komunalne i świadczące usługi zdrowotne

Uchylone zostaną regulacje o ukrytej dywidendzie, a doprecyzowane przepisy o estońskim CIT, cienkiej kapitalizacji i tzw. transakcjach rajowych.

Wszystko to wynika Continue reading

Czytaj więcej...