Polski Ład: Czy oświadczenie PIT-2 złożone przed 2022 r. obowiązuje, czy trzeba złożyć nowe

Oświadczenie PIT-2 jest dokumentem uprawniającym pracodawcę do zmniejszenia zaliczki podatkowej obliczonej od wynagrodzenia pracownika. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. niezłożenie tego oświadczenia nie było dla pracownika szczególnie dotkliwe, gdyż miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 43,76 zł. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków finansowanych przez budżet państwa (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) oraz świadczenia rehabilitacyjnego wzrosły od 1 marca 2022 r. Zostały zwaloryzowane kwotowo jak w poprzednim roku rozliczeniowym trwającym do 28 lutego 2022 r. Płatnicy zasiłków ustalają wysokość potrąceń z zasiłków z zastosowaniem dotychczasowych granic, które nie uległy Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Ukrainy powinien zgłosić się do PUP

Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy.

Gdzie zgłosić ofertę pracy

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla tych instytucji, które dopiero wchodzą na polski rynek i planują Continue reading

Czytaj więcej...

Zła sytuacja finansowa pracodawcy nie zawsze zwalnia go z finansowania wpłat do PPK

Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK m.in. jeżeli ogłoszono jego upadłość albo gdy wprowadził przestój ekonomiczny. W takich przypadkach pracownicy mogą zadeklarować, że będą finansować swoje wpłaty do PPK.

Sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych) są wymienione w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Jest tak m.in. w razie zaistnienia przesłanek Continue reading

Czytaj więcej...

Współczynnik ekwiwalentu 2022

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2022 roku – ile wynosi na pełnym, a ile na niepełnym etacie? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Współczynnik ekwiwalentu w 2022 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2022 r. dla pracownika Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga dla Venture Capital

Inwestor będący osobą fizyczną, który chce pomnożyć swoje środki inwestując w fundusze venture capital w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub bezpośrednio w spółki kapitałowe, w których co najmniej 5% udziałów (akcji) posiada ASI, już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50 proc. kwoty inwestycji, w roku Continue reading

Czytaj więcej...

Ryczałt od najmu prywatnego w 2022 roku

Osoby wynajmujące składniki majątku (np. nieruchomości) poza działalnością gospodarczą – czyli świadczące usługi tzw. najmu prywatnego – mogą w 2022 roku płacić podatek od przychodów z tego najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo (od dochodów) według zasad ogólnych, tj. wg skali podatkowej PIT. Od 2023 roku najem prywatny będzie Continue reading

Czytaj więcej...