Zmiany w zwoływaniu posiedzeń rad nadzorczych

Od 13 października 2022 r. obowiązuje  nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych, która znacząco wzmacnia pozycję rad nadzorczych w spółkach kapitałowych i rozszerza możliwości ich działania.

Nowelizacja przyznaje przewodniczącemu RN zadanie należytego organizowania prac rady nadzorczej, w szczególności zwoływania jej posiedzeń (art. 2211 ksh). Umowa Continue reading

Czytaj więcej...

Faktura spółki cywilnej powinna wskazywać nazwę uwzględniającą imiona i nazwiska wszystkich wspólników

Wspólnikami nowo utworzonej spółki cywilnej (zarejestrowana jako podatnik VAT czynny) są 4 osoby fizyczne. Czy w takim przypadku na wystawianych i otrzymywanych przez spółkę cywilną fakturach jako dane podatnika lub nabywcy powinna być wskazana nazwa przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę cywilną, która powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników? Continue reading

Czytaj więcej...

Czy udzielenie urlopu wychowawczego wstrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownica dostała wypowiedzenie umowy o pracę. Już po jego otrzymaniu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Jak potraktować taki wniosek?

Pracodawca nie może odrzucić prawidłowo złożonego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego przez uprawnioną do tego osobę. Urlopu takiego należy więc udzielić także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W takim przypadku Continue reading

Czytaj więcej...

Nie trzeba wydawać byłemu pracownikowi oryginałów dokumentów z jego akt osobowych

Były pracownik, który nie pracuje u nas już od ponad roku, zażądał wydania mu jego akt osobowych, bo chce samodzielnie wykonać ich fotokopie. Pracownik kadr zaproponował, że przygotuje i przekaże mu już gotową kopię w ciągu 2 dni, jednak osoba ta upiera się przy wydaniu jej oryginałów. Mamy obawy, czy akta na pewno Continue reading

Czytaj więcej...

Oznaczanie kodem GTU_13 usług transportowych

Podatnicy świadczący usługi transportowe i dokumentujący je fakturami mogą mieć obowiązek oznaczania ich w JPK_V7 kodem GTU_13.

Nie dotyczy to wszystkich usług transportowych, ale tych sklasyfikowanych pod numerem PKWiU (PKWiU 49.4).

Jest to:

  • transport drogowy towarów samochodami-chłodniami,
  • transport drogowy produktów naftowych cysternami,
  • transport drogowy pozostałych cieczy i gazów Continue reading
Czytaj więcej...

Nieodpłatne przekazanie towarów opodatkowanych stawką 0% wykazuj w JPK

Rolnik będący czynnym podatnikiem wykorzystuje na cele osobiste produkty ze swojego gospodarstwa. W obecnej sytuacji są to produkty opodatkowane stawką 0%. Czy dokument wewnętrzny też powinien być wystawiony z takiego nieodpłatnego przekazania na 0% i wykazany w JPK?

Jeżeli to przekazanie podlega VAT, to należy wystawić dokument wewnętrzny i zaewidencjonować w JPK_V7. Sprzedaż opodatkowana Continue reading

Czytaj więcej...

Limity w jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Do jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym nabytych środków trwałych ma prawo podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik. Przedstawiamy wysokość limitów obowiązujących w amortyzacji jednorazowej w 2023 r.

Przypominamy, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro Continue reading

Czytaj więcej...

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Platforma wystartowała w 2012 r. Korzysta z niej ponad 10,6 mln użytkowników: osób fizycznych, lekarzy, płatników składek. Continue reading

Czytaj więcej...