Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opłacający, począwszy od 1 stycznia 2022 r., składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu/dochodu z tytułu prowadzonej działalności, po raz pierwszy będą dokonywać rocznego rozliczenia tej składki. Zasadniczo rozliczeniu podlegać będzie okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (okres składkowy). Jest to nowy obowiązek dla tej grupy ubezpieczonych. Roczna Continue reading

Czytaj więcej...

Praca na próbę – czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?

Czy próbny nieodpłatny dzień pracy jest zgodny z przepisami? Jakie są możliwości weryfikacji potencjalnego pracownika przed nawiązaniem z nim dłuższej współpracy?

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy organizują dni próbne przed przyjęciem pracownika do pracy. Jeśli kandydat poradzi sobie z powierzonymi mu wstępnie zadaniami, wtedy jest szansa na dłuższą współpracę. Continue reading

Czytaj więcej...

Usługi udostępnienia miejsca reklamowego w Internecie opodatkuj 8,5% ryczałtem

Przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, która będzie polegała na udostępnianiu czasu/miejsca reklamowego w Internecie. Działalność ta mieści się w grupowaniu PKWiU 63.11.2. Jaką stawką należy opodatkować takie usługi?

Usługi udostępnienia czasu/miejsca reklamowego w Internecie należy opodatkować stawką ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%.

Czytaj więcej...

W 2023 r. pkpir papierowo albo elektronicznie

W 2023 r. podatnicy nadal będą mogli prowadzić pkpir papierowo albo elektronicznie. Przepisy nakładające na nich obowiązek prowadzenia pkpir wyłącznie elektronicznie i przesyłania jej do urzędu skarbowego w strukturze JPK zostały odroczone do 2025 r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mieli utracić możliwość prowadzenia pkpir w wersji papierowej. Od tego dnia mieli Continue reading

Czytaj więcej...

Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy przedłużone do końca 2024 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. dotychczasowego zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, które kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r. Ponadto do 20 maja 2026 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy będą zwolnione cygara i cygaretki wprowadzone do sprzedaży przed 20 maja 2024 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Zafakturowany i opłacony „z góry” czynsz za 12 miesięcy najmu ujmij w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów

W październiku 2022 r. spółka A zawarła umowę najmu, na podstawie której wynajęła innej spółce pomieszczenie biurowe. Umowa najmu obejmuje okres 12 miesięcy. Spółka A wystawiła – zgodnie z postanowieniami umowy – fakturę czynszową obejmującą cały okres trwania usługi najmu, tj. od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. Spółka Continue reading

Czytaj więcej...

Nowy wykaz wpłat na mikrorachunek

MF określił wykaz podatków i innych należności, których wpłata powinna być realizowana przy użyciu tzw. mikrorachunku podatkowego. Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie zostało uchylone.

Nowy wykaz wpłat na mikrorachunek obowiązuje od 10 listopada 2022 r., z tym, że:

  • część IX załącznika obejmująca „Podatek od niektórych kopalin” zacznie obowiązywać od 1 Continue reading
Czytaj więcej...

Rusza wysyłka wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Polski Fundusz Rozwoju ma wynikający z przepisów obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku. Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymają wezwania do wyjaśnienia tej sytuacji.

Kto dostanie wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Wezwanie otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne Continue reading

Czytaj więcej...

Zamrożenie odpisu na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. odpis na zfśs będzie dokonywany od tej samej kwoty bazowej, jaka obowiązywała w 2022 r. wynoszącej 4434,58 zł. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm 4 listopada 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawa okołobudżetowa).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. Continue reading

Czytaj więcej...