Sprzedaż opodatkowana ryczałtem nie zwalnia z obowiązku ewidencjonowana w kasie fiskalnej

Klient mojego biura rachunkowego rozpoczął działalność gospodarczą, którą opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. Swoje usługi zamierza świadczyć także na rzecz osób prywatnych. Czy mój klient jest zobowiązany do ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej? Czy może opodatkowanie ryczałtem zwalnia go z tego obowiązku?

Nie, opodatkowanie świadczonych usług ryczałtem ewidencjonowanym nie zwalnia Pani klienta Continue reading

Czytaj więcej...

Wypłata środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia – zmiana liczby rat

Docelową formą wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK jest wypłata w ratach po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Decydując się na rozpoczęcie wypłaty środków z PPK, uczestnik deklaruje, w jakiej liczbie rat będzie ona dokonana.

Jak wygląda domyślna wypłata z PPK?

Domyślnie wypłata jest dzielona na dwie Continue reading

Czytaj więcej...

Dziedziczenie i wspólność majątkowa w PPK

Oszczędności gromadzone w PPK są własnością prywatną i podlegają dziedziczeniu. Uczestnik programu może wskazać osoby, które otrzymają te środki po jego śmierci. Zgromadzone oszczędności są także brane pod uwagę w przypadku podziału majątku.

Każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej i móc korzystać ze zgromadzonych środków po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto jednak Continue reading

Czytaj więcej...

Podatnik w wieku do 26 lat zapłaci podatek po przekroczeniu 115 528 zł

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, korzystający z ulgi dla młodych, który przekroczy limit przychodów 85 528 zł, będzie w stosunku do nadwyżki korzystał z kwoty wolnej określonej w ustawie o pdof w wysokości 30 000 zł. Zatem podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu ulgi podatkowej (85 528 Continue reading

Czytaj więcej...

Konsekwencje wykonywania pracy przez pobierających świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu z tytułu czasowej niezdolności do pracy, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w razie pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji leczniczej. W czasie orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany do powstrzymania się od wykonywania pracy – pod rygorem utraty prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Z orzecznictwa Continue reading

Czytaj więcej...

Co może kontrolować ZUS u płatnika składek

Jednym z ustawowych zadań ZUS jest kontrola płatników składek. Ma ona na celu zweryfikowanie, czy wywiązują się oni ze swoich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Do kontroli płatnika składek mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS kontrola jest prowadzona na podstawie rocznego planu kontroli, Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych które wejdą w życie od 1 marca 2023 r.

Czego dotyczą zmiany

Na czym polegają zmiany

Uwagi redakcji

Zmiany od 1 marca 2023 r.

Uchylenie obowiązku przekazywania do KAS papierowych wypisów aktów notarialnych

Notariusze jako płatnicy PCC zostaną zwolnieni z obowiązku przekazywania organom Continue reading

Czytaj więcej...

Co trzeba sprawdzić, gdy otrzymujemy fakturę od kontrahenta

Podatnik VAT czynny, który zakupił towar lub usługę i zamierza odliczyć z niej VAT, musi skontrolować fakturę pod względem formalnym i merytorycznym oraz sprawdzić kontrahenta. Zakres sprawdzania kontrahenta zależy od tego, czy zaczynamy z nim współpracę, czy jest to kolejna transakcja.

Metodyka należytej staranności ogłoszona przez MF to najważniejsze okoliczności, które są brane pod uwagę Continue reading

Czytaj więcej...

Od ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego nie pobieraj zaliczki na PIT

Spółka zatrudnia pracowników, którym zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest zobowiązana zapewnić odzież i obuwie robocze. W przypadku niektórych stanowisk spółka dopuszcza używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego spółka będzie wypłacała Continue reading

Czytaj więcej...