33 miesiące i 3 umowy, czyli limity umowy terminowej

Pracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązują limity czasowe oraz ilościowe. Umowa terminowa, która przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta więcej niż 3 razy, automatyczne przekształci się w umowę bezterminową.

Nie są to jednak przepisy obowiązujące w każdym możliwym przypadku. Prawo pracy wymienia Continue reading

Czytaj więcej...

Co wybrać – zarząd czy radę dyrektorów w PSA

Założyciele prostej spółki akcyjnej (PSA) już w momencie zawierania umowy spółki stają przed poważnym dylematem – jaki organ zarządzający ustanowić, zarząd czy radę dyrektorów. Należy przy tym pamiętać, że ustanowienie jednego z tych organów jest obligatoryjne. Wybór założycieli (akcjonariuszy) zaważy na tym, jakie uprawnienia i obowiązki będzie Continue reading

Czytaj więcej...

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022 r.

Do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Do przeliczania na 2022 r. limitów podanych w przepisach w euro stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2021 r. Tego dnia wynosił on 4,5941 zł za euro.

Rozliczenia kwartalne VAT Continue reading

Czytaj więcej...

Rozliczanie VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Resort finansów informuje o warunkach rozliczania VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej i procedury importu.

Złóż deklarację VAT

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIU-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Jeżeli jesteś Continue reading

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Obowiązek podejmowania działań ograniczających ryzyko

Nowelizacja ustawy AML doprecyzowała minimalne działania, jakie biuro rachunkowe powinno podjąć w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka.

Jest to:

 1. uzyskanie dodatkowych informacji o:
 1. kliencie oraz beneficjencie rzeczywistym,
 2. zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych;
 1. uzyskanie informacji o źródle majątku klienta oraz beneficjenta Continue reading
Czytaj więcej...

Ustalanie obowiązkowych ubezpieczeń wspólników spółek handlowych od 18-09-2021

18 września 2021 r. zmienione zostały niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą m.in. oskładkowania wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz jednoosobowych spółek z o.o.

W ustawie zostało wprost zapisane, że obowiązek ten powstaje od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów lub ogółu praw Continue reading

Czytaj więcej...

Umowy o dzieło a 50 proc kosztów uzyskania przychodów

Umowy o dzieło, a 50% kosztów
                  uzyskania przychodu - kiedy
                  stosować?
Umowy o dzieło, a 50% kosztów uzyskania przychodu – kiedy stosować?
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% osiągniętego przychodu. Dotyczy to również umowy o dzieło.

Na czym to polega? Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład

Zostaje zawarta umowa o dzieło, w ramach której twórca dzieła Continue reading

Czytaj więcej...

Weszły w życie przepisy o nieważności decyzji administracyjnych

Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania – stanowią przepisy, które weszły w życie. Niezakończone postępowania w sprawie nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

Głośna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ostatecznie została uchwalona 11 sierpnia, Continue reading

Czytaj więcej...

Dla kogo Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku.

Od ponad dwóch miesięcy (od 1 lipca 2021 r.) obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Continue reading

Czytaj więcej...