Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować

Kasa fiskalna - kiedy i co                   rejestrować i czy czasami można                   nie rejestrować?
Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować i czy czasami można nie rejestrować?
Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT) mogą być Continue reading
Czytaj więcej...

Rodzina współpracująca z przedsiębiorcą

Rodzina współpracująca z                   przedsiębiorcą korzystającym z                   ulgi na start może przystąpić do                   dobrowolnego ubezpieczenia                   chorobowego
Rodzina współpracująca z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Od 18.09.2021 r. osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, korzystającym z ulgi na start, które są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, mogą zostać objęte na swój wniosek dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

 

Kim jest osoba współpracująca? Continue reading

Czytaj więcej...

Jak będziemy wystawiać faktury w 2022 r.

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Będzie możliwe także stosowanie systemu Continue reading

Czytaj więcej...

33 miesiące i 3 umowy, czyli limity umowy terminowej

Pracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązują limity czasowe oraz ilościowe. Umowa terminowa, która przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta więcej niż 3 razy, automatyczne przekształci się w umowę bezterminową.

Nie są to jednak przepisy obowiązujące w każdym możliwym przypadku. Prawo pracy wymienia Continue reading

Czytaj więcej...

Co wybrać – zarząd czy radę dyrektorów w PSA

Założyciele prostej spółki akcyjnej (PSA) już w momencie zawierania umowy spółki stają przed poważnym dylematem – jaki organ zarządzający ustanowić, zarząd czy radę dyrektorów. Należy przy tym pamiętać, że ustanowienie jednego z tych organów jest obligatoryjne. Wybór założycieli (akcjonariuszy) zaważy na tym, jakie uprawnienia i obowiązki będzie Continue reading

Czytaj więcej...

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022 r.

Do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Do przeliczania na 2022 r. limitów podanych w przepisach w euro stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2021 r. Tego dnia wynosił on 4,5941 zł za euro.

Rozliczenia kwartalne VAT Continue reading

Czytaj więcej...

Rozliczanie VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Resort finansów informuje o warunkach rozliczania VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej i procedury importu.

Złóż deklarację VAT

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIU-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Jeżeli jesteś Continue reading

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Obowiązek podejmowania działań ograniczających ryzyko

Nowelizacja ustawy AML doprecyzowała minimalne działania, jakie biuro rachunkowe powinno podjąć w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka.

Jest to:

 1. uzyskanie dodatkowych informacji o:
 1. kliencie oraz beneficjencie rzeczywistym,
 2. zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych;
 1. uzyskanie informacji o źródle majątku klienta oraz beneficjenta Continue reading
Czytaj więcej...

Ustalanie obowiązkowych ubezpieczeń wspólników spółek handlowych od 18-09-2021

18 września 2021 r. zmienione zostały niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą m.in. oskładkowania wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz jednoosobowych spółek z o.o.

W ustawie zostało wprost zapisane, że obowiązek ten powstaje od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów lub ogółu praw Continue reading

Czytaj więcej...