Nastolatkowie chętni do pracy w wakacje – o czym musi pamiętać pracodawca zatrudniając nieletniego?

Czy nastolatek może być zatrudniony podczas wakacji?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy – pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Natomiast warto wiedzieć, że jest również możliwe zatrudnienie osoby, która ukończyła 15 lat, ale jednocześnie nie skończyła 18 lat – taka osoba to pracownik młodociany.

Zatrudnienie Continue reading

Czytaj więcej...

Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 30 marca 2021 r. uchwalono zmianę tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadza bardzo istotne zmiany.

Najistotniejsze z nich Continue reading

Czytaj więcej...

MF przypomina o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

Kto musi się zarejestrować w CRPA

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA przez PUESC do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dotyczy podmiotów:

Czytaj więcej...

Masz terminal i korzystasz z Programu Polska Bezgotówkowa

Wielu z przedsiębiorców korzysta z terminali płatniczych, które przez pierwsze 12 miesięcy użytkowane są nieodpłatnie. Jest to finansowo korzystna oferta, jednak co ciekawe budzi błędne przekonanie, że „skoro nic nie płacę, to nie ma tu nic do zaksięgowania”. 

                Bardzo ważna informacja!

To, że dzierżawa terminala jest nieodpłatna (finansowana przez Fundację Polska Continue reading 
Czytaj więcej...

Nowa ewidencja sprzedaży TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

Od 2022 r. dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Stąd też od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej Continue reading

Czytaj więcej...

2 sierpnia 2021 – termin złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS

2 sierpnia 2021 r., mija termin złożenia przez podatników PIT sprawozdań finansowych za 2020 r. Szefowi KAS. Obowiązek dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe. Sprawdź jakie dokumenty należy złożyć, w jakiej formie oraz w jaki sposób.

Podatnicy PIT, mają obowiązek przekazać do Szefa KAS sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej Continue reading

Czytaj więcej...

Sprzedaż przez internet, wysyłka towaru do UE, klient – konsument – słowem: jeśli zajmujesz się handlem elektronicznym od 1 lipca wiele się zmieniło

Trochę teorii 

Od 1 lipca w przepisach podatkowych wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

WSTO to:

  • dostawa (sprzedaż) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz (czyli przez lub na rzecz polskiego sprzedawcy),
  • z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia Continue reading
Czytaj więcej...

Jak księgować umorzenie subwencji z PFR, od której zaniechano podatku

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa Continue reading

Czytaj więcej...