Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków finansowanych przez budżet państwa (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) oraz świadczenia rehabilitacyjnego wzrosły od 1 marca 2022 r. Zostały zwaloryzowane kwotowo jak w poprzednim roku rozliczeniowym trwającym do 28 lutego 2022 r. Płatnicy zasiłków ustalają wysokość potrąceń z zasiłków z zastosowaniem dotychczasowych granic, które nie uległy Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Ukrainy powinien zgłosić się do PUP

Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy.

Gdzie zgłosić ofertę pracy

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla tych instytucji, które dopiero wchodzą na polski rynek i planują Continue reading

Czytaj więcej...

Zła sytuacja finansowa pracodawcy nie zawsze zwalnia go z finansowania wpłat do PPK

Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK m.in. jeżeli ogłoszono jego upadłość albo gdy wprowadził przestój ekonomiczny. W takich przypadkach pracownicy mogą zadeklarować, że będą finansować swoje wpłaty do PPK.

Sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych) są wymienione w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Jest tak m.in. w razie zaistnienia przesłanek Continue reading

Czytaj więcej...

Współczynnik ekwiwalentu 2022

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2022 roku – ile wynosi na pełnym, a ile na niepełnym etacie? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Współczynnik ekwiwalentu w 2022 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2022 r. dla pracownika Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga dla Venture Capital

Inwestor będący osobą fizyczną, który chce pomnożyć swoje środki inwestując w fundusze venture capital w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub bezpośrednio w spółki kapitałowe, w których co najmniej 5% udziałów (akcji) posiada ASI, już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50 proc. kwoty inwestycji, w roku Continue reading

Czytaj więcej...

Ryczałt od najmu prywatnego w 2022 roku

Osoby wynajmujące składniki majątku (np. nieruchomości) poza działalnością gospodarczą – czyli świadczące usługi tzw. najmu prywatnego – mogą w 2022 roku płacić podatek od przychodów z tego najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo (od dochodów) według zasad ogólnych, tj. wg skali podatkowej PIT. Od 2023 roku najem prywatny będzie Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Pracowadca ponosi konsekwencje nielegalnego zatrudniania

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które jednoznacznie przenoszą konsekwencje nielegalnego zatrudniania na nieuczciwych pracodawców. Nowe przepisy przewidują również korzystne warunki legalizacji zatrudnienia.

Co zmienił Polski Ład

To nie pracownik ponosić będzie podatkowe konsekwencje zatrudnienia „na czarno” albo płacenia Continue reading

Czytaj więcej...