Jak wystawić fakturę w walucie obcej?

Faktury wystawiane w walucie obcej coraz częściej funkcjonują w obrocie gospodarczym w Państwa firmach.

Przepisy podatkowe pozwalają na wystawianie faktur w walucie obcej zarówno w odniesieniu do sprzedaży krajowej jak i zagranicznej.

O czym trzeba pamiętać wystawiając fakturę walutową?
1. Podatek VAT na takiej fakturze musi być określony w złotych.
2. Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: więcej osób zapłaci składki

Spółka komandytowo-akcyjna przestanie być sposobem na omijanie składek zdrowotnej i na ubezpieczenia społeczne. Prokurent też wpłaci na opiekę zdrowotną. Przy okazji naprawione zostaną inne dziurawe przepisy

Nowi ubezpieczeni

Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną objęci:

■ komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej,

■ akcjonariusze prostej spółki akcyjnej Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca zatrudniający żołnierza otrzyma zwrot kosztów zastępstwa

Pracodawcy zatrudniający pełniących służbę żołnierzy rezerwy i Obrony Terytorialnej otrzymają zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników na zastępstwo. Takie świadczenie pieniężne przewiduje ustawa o obronie Ojczyzny.

Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przewiduje m.in. że pracodawca zatrudniający pracownika będącego:

Czytaj więcej...

Zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy od 12 marca 2022 r.

Od 12 marca obowiązują przepisy specustawy ukraińskiej, w której uregulowano m.in. zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym od 24 lutego legalnie na terytorium Polski.

 

Legalny pobyt obywateli Ukrainy po 24 lutym 2022 r.

Za legalny uznaje się pobyt na tym terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r. do 24 sierpnia 2023 r. (w okresie Continue reading

Czytaj więcej...

Myjnie samochodowe będą mogły korzystać z kas wirtualnych mających postać oprogramowania

Od 1 lipca 2022 r. obrót w myjniach samochodowych, w tym również samoobsługowych musi być obowiązkowo ewidencjonowany na kasie. W związku z tą zmianą MF umożliwił ewidencjonowanie obrotu w myjniach na kasach wirtualnych, mających postać oprogramowania.

MF, rozszerzył zakres czynności, które mogą być ewidencjonowane wirtualnych na kasach online mających postać oprogramowania Continue reading

Czytaj więcej...

ZUS weryfikuje wielkości udziałów w spółkach z o.o. – spółka wieloosobowa czy jednoosobowa?

W ostatnich dniach obserwujemy zwiększoną aktywność Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, polegającą na weryfikacji wysokości udziałów wspólników spółek z o.o. w celu ustalenia obowiązku opłacania składek ZUS.

Z reguły wspólnicy wieloosobowych spółek z o.o. nie opłacają składek na ubezpieczenia, jeśli nie są zatrudnieni w spółce na umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia czy też Continue reading

Czytaj więcej...

Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży – nowy obowiązek dla podmiotów handlujących w niedziele

Sklepy handlujące w niedziele w lutym 2022 r. do 20 marca 2022 r. muszą sporządzić po raz pierwszy ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Jej celem jest wykazanie, że przeważająca działalność placówki stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zwalnia z zakazu Continue reading

Czytaj więcej...

MF przedłużył terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych

W związku z trwająca epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2022 r.

 

Co się zmieniło?

Zakres prac Nowy termin wykonania Dotychczasowy termin wykonania
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy do 24 Continue reading
Czytaj więcej...

Powołanie do wojska – co to oznacza dla pracodawcy?

Pracownicy mogą otrzymywać powołania do czynnej służby wojskowej w związku z ćwiczeniami, szkoleniami lub innym sytuacjami nadzwyczajnymi. O czym powinien wiedzieć pracodawca i jakie ma obowiązki?

 

Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

1) zasadniczą służbę wojskową,

2) przeszkolenie wojskowe, Continue reading

Czytaj więcej...