Nowe terminy zwrotu VAT w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT zostały wprowadzone dwa nowe, skrócone terminy zwrotu VAT. Tak zwany szybki zwrot VAT w terminie 15 dni wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład” oraz zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady Continue reading

Czytaj więcej...

Od 2022 r. krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Od nowego roku zmienił się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek można pobierać do 91 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Od 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje maksymalnie przez 91 dni za okres:

  • niezdolności do pracy,
  • niemożności wykonywania pracy z powodu:
  • decyzji wydanej Continue reading
Czytaj więcej...

Ważne zmiany dla rencistów socjalnych

Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany dotyczące Continue reading

Czytaj więcej...

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać wniosków Continue reading

Czytaj więcej...

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać wniosków Continue reading

Czytaj więcej...

Usługi myjni obowiązkowo z kasami fiskalnymi

Wszystkie usługi mycia i czyszczenia samochodów oraz usługi podobne, w tym usługi myjni bezobsługowych zostaną objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasach rejestrujących od lipca 2022 r. Wynika to z rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które ma obowiązywać w latach 2022-2023.

Do końca 2021 roku zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu Continue reading

Czytaj więcej...

Przed zabawą sylwestrową trzeba pamiętać o remanencie!

Remanent – cóż to takiego?

Remanent inaczej spis z natury lub inwentaryzacja – to spis towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów, odpadów i braków. Zadaniem remanentu jest porównanie stanu rzeczywistego, który posiadasz w swojej firmie i danymi wynikającymi z ksiąg.

 

Co należy spisać?

Czytaj więcej...

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r.

Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki Continue reading

Czytaj więcej...