Kierowca podczas tranzytu nie będzie uznawany za delegowanego

Za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. takiego, który wykonuje przejazd tranzytem – zakłada projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego, który został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

„Zakres stosowania Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców

13 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych (wg. skali lub podatkiem liniowym) albo podatkiem zryczałtowanym.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia Continue reading

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna w roku 2022 – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem według skali podatkowej

Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w związku z naliczaniem i rozliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczanie składki zdrowotnej obecnie jest bardziej skomplikowane, a także wymaga większej czujności i dokładności w rozliczaniu przychodów i kosztów z działalności, gdyż to właśnie one mają decydujący wpływ na jej wysokość.

Najistotniejsze zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w zasadach składania deklaracji akcyzowych od rozliczenia za kwiecień 2022 r.

Kolejne zmiany w zasadach wypełniania i podpisywania deklaracji obowiązują od rozliczenia za kwiecień 2022 r. Przede wszystkim są to nowe wersje formularzy oraz możliwość opatrywania deklaracji podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane z wykorzystaniem platformy PUESC. Wprowadzono także możliwość podpisywania podpisem elektronicznym wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy. Do tej pory taka Continue reading

Czytaj więcej...

Wielkanocne jajeczko w kosztach firmy

Zbliża się Wielkanoc. W większości firm istnieje tradycja organizacji spotkania z tej okazji z pracownikami.

Przedsiębiorca, jako organizator spotkania ma prawo rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki poniesione na żywność i napoje podane w trakcie wielkanocnego spotkania.

 

Co mówi ustawa o podatku dochodowym? 

Ustawa wskazuje bardzo ogólnie: kosztami Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online odroczony do końca 2024 r.

​​​​​Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że należy dokonać tej integracji do końca czerwca 2022 r. Jednak jak poinformowało MF, termin ten zostanie przesunięty do końca 2024 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. Continue reading

Czytaj więcej...

Proszę gromadzić dokumentację księgową” – cenna rada księgowej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego

Czy podatników, którzy wybrali na 2022 r. ryczałt czeka rewolucja? Niewykluczone. Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w składanym za rok 2022 zeznaniu rocznym. 

To prawdziwa rewolucja. Dotąd nigdy niestosowane rozwiązanie podatkowe. Rozważanie tej opcji wydaje się jednak słuszne. Prawda, bowiem jest tak, iż w momencie, Continue reading

Czytaj więcej...

Handel samochodami używanymi w procedurze VAT marża – wszystko co musi wiedzieć sprzedawca

Przedsiębiorcy zajmujący się autohandlem mogą sprzedawać używane samochody w procedurze VAT marża – towary używane.

To atrakcyjna, szczególna, procedura opodatkowania. W procedurze marży opodatkowana jest nie pełna cena sprzedaży a jedynie marża uzyskana na transakcji. Wartość podatku należnego VAT obliczana jest metodą „w stu”.

W celu zastosowania Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej

Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym. Zmiana, będąca realizacją postulatu przedsiębiorców, wynika z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych Continue reading

Czytaj więcej...

Ochrona przed wypowiedzeniem – zmiana od 23 kwietnia 2022 r.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę – jaka zmiana wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 roku? Katalog pracowników chronionych przed zwolnieniem zostaje rozszerzony. Komu nie można wypowiedzieć umowy?

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy? Co do zasady, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy Continue reading

Czytaj więcej...