Zmiany w ustawie o PPK

20 maja 2022 r. została ogłoszona nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie funkcjonowania PPK oraz uwzględniają wiele istotnych postulatów z rynku.

Główne zmiany w przepisach dotyczących PPK to:

  • możliwość wcześniejszego „zapisania” pracownika do PPK –  już po 14 dniach zatrudnienia (maksymalny Continue reading
Czytaj więcej...

Pierwsza interpretacja indywidualna w odniesieniu do ukrytej dywidendy?

Przypomnijmy, iż ustawodawca w ramach Polskiego Ładu wprowadza od 1 stycznia 2023 r. pojęcie ukrytej dywidendy.

Kiedy mamy do czynienia z ukrytą dywidendą?

Spełniony musi być którykolwiek z poniższych warunków:

Warunek 1

Wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości Continue reading

Czytaj więcej...

Czy przychody prezesa zarządu korzystają ze zwolnienia z PIT dla młodych do 26 roku życia?

Czy prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poniżej 26 roku życia ma prawo do skorzystania z ulgi „Bez PIT dla młodych” z tytułu zawartej umowy zlecenia na pełnienie funkcji prezesa zarządu?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Continue reading

Czytaj więcej...

Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – po zmianach w kwietniu 2022 r.

13 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Dotyczą one m.in. zasad ustalania dochodu będącego Continue reading

Czytaj więcej...

VAT w działalności sezonowej – lody i sorbety

Działalność sezonowa jest rozliczana w VAT na ogólnych zasadach. Jednak ze względu na jej specyfikę, tj. przerwy w prowadzeniu, nasuwają się liczne wątpliwości, np. jak liczyć limit zwolnienia. Ponadto w działalności sezonowej dominują czynności, które można opodatkować stawkami obniżonymi, gdy nie korzystamy ze zwolnienia. W wielu Continue reading

Czytaj więcej...

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące przesunięto termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442), Continue reading

Czytaj więcej...

Grupy VAT dopiero w 2023 r.

Grupy VAT to nowa instytucja, która miała wejść w życie od 1 lipca 2022 r. i pozwolić na wspólne rozliczenie VAT powiązanych podmiotów. Termin wejścia w życie tych przepisów zostanie przesunięty na 2023 r. Przy okazji tej nowelizacji zostaną również wprowadzone zmiany doprecyzowujące w przepisach dotyczących grup VAT. Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online od 2025 r.

Został przesunięty termin w jakim podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Taki obowiązek będzie istniał dopiero od 2025 r. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. został wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania o transakcjach do KAS, który będzie dotyczył jednak wyłącznie agentów płatniczych.

Z dniem Continue reading

Czytaj więcej...

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej już z uwzględnieniem różnic remanentowych

Na skutek licznych postulatów przedsiębiorców wreszcie doszło do zmian w Polskim Ładzie, a mianowicie do możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja przepisów ma na celu usunięcie błędów, jakie zostały popełnione przy tworzeniu uregulowań Polskiego Ładu. Za jeden z takich błędów uważa się właśnie kwestię różnic Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe Rozporządzenie dotyczące sprawozdań finansowych

Resort finansów informuje o nowym Rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wyznaczył Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań Continue reading

Czytaj więcej...