Odpis na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty 4434,58 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1662,97 zł.

Trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Continue reading

Czytaj więcej...

Anulowanie pustych faktur wystawionych przez pracowników

Aby móc anulować puste faktury wystawione przez pracownika, kontrahent wskazany jako nabywca nie może ich otrzymywać. Ponadto nie mogą dokumentować wykonania rzeczywistych zdarzeń. W przeciwnym razie anulowanie faktury jest niemożliwe. Gdy podatnik może anulować fakturę, nie jest zobowiązany do zapłaty VAT z wystawionych przez pracownika faktur.

Czytaj więcej...

Jeśli komornik nie jest w stanie ściągnąć długu z kontrahenta, wierzyciel powinien dokonać odpisania nieściągalnej należności

Dostaliśmy od komornika pismo, z którego wynika, że wierzytelność jednego z naszych kontrahentów jest nieściągalna. Jak ten fakt odnotować w naszych księgach rachunkowych?

Jeśli komornik nie jest w stanie ściągnąć długu z kontrahenta, wierzyciel powinien w swoich księgach rachunkowych dokonać odpisania nieściągalnej należności. Dotyczy to jej części głównej, ale także związanych z nią odsetek i kosztów sądowych.

Czytaj więcej...

Obowiązki dokumentacyjne podatników ewidencjonujących obrót na kasie fiskalnej

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie, mają dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Niektóre z nich są uzależnione od tego, z jakim rodzajem kas fiskalnych mamy do czynienia.

1. Obowiązek pobrania oświadczeń od nowych pracowników, którzy będą ewidencjonować obrót na kasie, że zapoznali się z zasadami ewidencjonowania

Podatnik, powierzając nowej osobie prowadzenie ewidencji na kasie fiskalnej, Continue reading

Czytaj więcej...

30 września mija termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Do 30 września 2022 r. spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także bezpośredni i pośredni wspólnicy tych spółek mają obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o ich strukturze udziałowej.

Obowiązek składania informacji dotyczy spółek nieruchomościowych Continue reading

Czytaj więcej...

Wyższa płaca minimalna w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca Continue reading

Czytaj więcej...

Zaległego urlopu na żądanie można udzielić do 31 grudnia 2022 r.

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie wykorzysta tego urlopu w danym roku, to pracodawca może go udzielić do 31 grudnia następnego roku.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym Continue reading

Czytaj więcej...

Rolnik ryczałtowy może wrócić do zwolnienia z VAT po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia

Rolnik ryczałtowy zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Teraz jednak chce powrócić do zwolnienia. Na jakich zasadach może tego dokonać?

Rolnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może powrócić do zwolnienia dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego dla rolnika ryczałtowego.

Czytaj więcej...

Przy sprzedaży budynku wraz z działką stosuj jedną stawkę VAT

Podatnik chce sprzedać budynek wraz z działką pod nim. Jak ustalić stawkę VAT do sprzedaży tej nieruchomości?

Obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą z podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług takiej transakcji nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że przy takiej sprzedaży na grunt obowiązuje taka sama stawka Continue reading

Czytaj więcej...

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony do 30 września

W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, do 30 września 2022 r. pracodawcy nadal mogą stosować specjalne rozwiązania wprowadzone w zakresie prawa pracy w związku z epidemią COVID-19. Zatem nadal istnieje m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązują zmodyfikowane terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

W Dzienniku Ustaw 29 sierpnia Continue reading

Czytaj więcej...