Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online odroczony do końca 2024 r.

​​​​​Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że należy dokonać tej integracji do końca czerwca 2022 r. Jednak jak poinformowało MF, termin ten zostanie przesunięty do końca 2024 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. Continue reading

Czytaj więcej...

Proszę gromadzić dokumentację księgową” – cenna rada księgowej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego

Czy podatników, którzy wybrali na 2022 r. ryczałt czeka rewolucja? Niewykluczone. Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w składanym za rok 2022 zeznaniu rocznym. 

To prawdziwa rewolucja. Dotąd nigdy niestosowane rozwiązanie podatkowe. Rozważanie tej opcji wydaje się jednak słuszne. Prawda, bowiem jest tak, iż w momencie, Continue reading

Czytaj więcej...

Handel samochodami używanymi w procedurze VAT marża – wszystko co musi wiedzieć sprzedawca

Przedsiębiorcy zajmujący się autohandlem mogą sprzedawać używane samochody w procedurze VAT marża – towary używane.

To atrakcyjna, szczególna, procedura opodatkowania. W procedurze marży opodatkowana jest nie pełna cena sprzedaży a jedynie marża uzyskana na transakcji. Wartość podatku należnego VAT obliczana jest metodą „w stu”.

W celu zastosowania Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej

Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym. Zmiana, będąca realizacją postulatu przedsiębiorców, wynika z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych Continue reading

Czytaj więcej...

Ochrona przed wypowiedzeniem – zmiana od 23 kwietnia 2022 r.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę – jaka zmiana wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 roku? Katalog pracowników chronionych przed zwolnieniem zostaje rozszerzony. Komu nie można wypowiedzieć umowy?

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy? Co do zasady, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Korekta Polskiego Ładu. Zmiany ważne dla płatników

Od lipca płatnicy przestaną podwójnie liczyć i porównywać zaliczki na PIT według zasad z 2021 r. i z 2022 r. – zakłada Ministerstwo Finansów. Potrzebny będzie tylko odpowiedni przepis, bo na razie nie ma go w projekcie zaprezentowanym 24 marca br.

To najprawdopodobniej niedopatrzenie, które w trakcie dalszych prac nad projektem będzie musiało zostać usunięte. O planowanym uchyleniu art. Continue reading

Czytaj więcej...

OPP będą miały więcej czasu na publikację zatwierdzonego sprawozdania finansowego

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zamieszczania zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej. Z projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego wynika, że w odniesieniu do sprawozdań za rok 2021, termin jego zamieszczenia zostanie przedłużony o 3 miesiące tj. do 15 Continue reading

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Minister Finansów przedłużył terminy składania informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki Continue reading

Czytaj więcej...

Jak wystawić fakturę w walucie obcej?

Faktury wystawiane w walucie obcej coraz częściej funkcjonują w obrocie gospodarczym w Państwa firmach.

Przepisy podatkowe pozwalają na wystawianie faktur w walucie obcej zarówno w odniesieniu do sprzedaży krajowej jak i zagranicznej.

O czym trzeba pamiętać wystawiając fakturę walutową?
1. Podatek VAT na takiej fakturze musi być określony w złotych.
2. Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: więcej osób zapłaci składki

Spółka komandytowo-akcyjna przestanie być sposobem na omijanie składek zdrowotnej i na ubezpieczenia społeczne. Prokurent też wpłaci na opiekę zdrowotną. Przy okazji naprawione zostaną inne dziurawe przepisy

Nowi ubezpieczeni

Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną objęci:

■ komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej,

■ akcjonariusze prostej spółki akcyjnej Continue reading

Czytaj więcej...