POLSKI ŁAD – ZMIANY PODATKOWE

Polski Ład: Zmiany podatkowe. 29 października 2021 r. zakończyły się prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad podatkową częścią Polskiego Ładu. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Kwota wolna na europejskim poziomie, brak opodatkowania płacy minimalnej i dla 2/3 emerytów – to kluczowe zmiany tej ustawy. Nowe przepisy Continue reading
Czytaj więcej...

e- faktura już od 1 stycznia 2022 r.

Sejm przegłosował projekt ustawy wdrażającej w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF). Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta. Uchwalono również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się Continue reading

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą ustalać składkę zdrowotną indywidualnie. Jej podstawa (lub stopa procentowa) będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz od uzyskanego dochodu. Minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybiorą w 2022 r. przedsiębiorcy, będą Continue reading

Czytaj więcej...

Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych – działalnością regulowaną

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, stały się działalnością regulowaną. Podmioty prowadzące taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Obydwa rejestry będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

W związku z nowelizacją ustawy Continue reading

Czytaj więcej...

POLSKI ŁAD / Ulga na pracowników

Do ustawy o pdof wprowadzono nowy rodzaj odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu, którego będzie dokonywał miesięcznie płatnik podatku.

Skorzystają z niego podatnicy za miesiące, w których uzyskali w danym zakładzie pracy opodatkowane na zasadach ogólnych przychody:

  • ze stosunku służbowego,
  • ze stosunku pracy,
  • z pracy nakładczej,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy

w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie zasiłkowej. Będą dotyczyć m.in. podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.

Przed zmianą przepisów

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku, z tym zastrzeżeniem, że:

Czytaj więcej...

Jak obliczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Umowę o prowadzenie PPK dla nowo zatrudnionej osoby można zawrzeć dopiero po upływie 3 miesięcy zatrudnienia tej osoby u danego pracodawcy. Uwzględnia się także okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy.

Umowę o prowadzenie PPK w imieniu nowego pracownika pracodawca może zawrzeć już w pierwszym dniu po upływie 3 miesięcy Continue reading

Czytaj więcej...

Do dostaw dań gotowych na wynos – 5 proc. stawka VAT

W kolejnych dziewięciu wyrokach z dnia 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika MŚP i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos – winna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.

W postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przy udziale Rzecznika MŚP, Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w składce wypadkowej

Od 18 września 2021 r. obowiązują pierwsze zmiany przepisów w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Znowelizowane przepisy zmieniają kilka reguł dotyczących ustalania stopy procentowej składki wypadkowej.

Nowe zasady wyznaczania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

PRZYKŁAD

Firma z Pabianic zajmująca się działalnością budowlano-remontową na rok składkowy trwający Continue reading

Czytaj więcej...

Tylko wynajem na cele mieszkaniowe najemcy jest zwolniony z VAT

Usługa najmu lokalu mieszkaniowego jest zwolniona z VAT w przypadku gdy najemca zaspokaja w ten sposób własne potrzeby mieszkaniowe, tj. zamierza zamieszkiwać w wynajętym lokalu.

Zwolnienie z VAT nie obejmuje natomiast przypadków gdy lokal służy najemcy do realizacji innych celów niż zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych, np. do dalszego wynajmowania lub udostępniania Continue reading

Czytaj więcej...