Refakturowanie mediów przy najmie

Zmiana stawki – reguły postępowania

W świetle art. 41 ust. 14e ustawy o podatku od towarów i usług w  przypadku:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • świadczenia usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy

– dla Continue reading

Czytaj więcej...

STAWKI RYCZAŁTU

Usługa Stawka ryczałtu

 

Usługi administracyjne 8,5%
z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6–8 tabeli 8,5 %
ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom PKWIU Continue reading
Czytaj więcej...

Usługi grafika komputerowego a ryczałt ewidencjonowany

Przychody ze świadczenia usług grafika komputerowego mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Takie przychody są opodatkowane stawką 14% w zakresie, w jakim są świadczone z wykorzystaniem komputera usługi projektowania graficznego, lub stawką 8,5% w zakresie, w jakim są to usługi projektowania grafiki komputerowej.

Czytaj więcej...

Możliwość zmiany wybranej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej

Od 01 lipca 2022 wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, ale tylko:

  • z podatku liniowego na podatek według skali,
  • z ryczałtu na podatek według skali.

Zmiana z podatku liniowego na podatek według skali

O zmianie należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie w terminie do 2 maja 2023 r. zeznania PIT-36 Continue reading

Czytaj więcej...

Ulga na terminal – dla kogo preferencyjne zasady

Preferencyjny sposób korzystania z ulgi na terminal jest dostępny dla podatników będących małymi podatnikami, którzy jako podatnicy VAT lub jako wspólnicy spółek niebędących osobami prawnymi korzystają z wprowadzonego z początkiem 2022 r. szybkiego zwrotu VAT w terminie 15 dni przez co najmniej: siedem miesięcy – w przypadku podatników rozliczających VAT Continue reading

Czytaj więcej...

Koszty taksówek – odliczenie VAT

Przy odliczaniu VAT od zakupu usług taksówkowych obowiązują ogólne zasady odliczeń VAT. Oznacza to, że musimy dysponować fakturą, a zakup usług taksówkowych musi być związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Nie odliczymy VAT z paragonu, chyba że będzie zawierał dane pozwalające na uznanie go za fakturę uproszczoną. Aby paragon mógł być Continue reading

Czytaj więcej...

Zgubienie dokumentu z danymi osobowymi pracownika wymaga zgłoszenia do UODO

Świadectwo pracy oprócz podstawowych danych identyfikujących osobę (takich jak imię i nazwisko oraz np. data urodzenia) zawiera również dane szczególnie istotne z punktu widzenia praw lub wolności osoby, której dotyczą. Dane te mogą więc ujawniać informacje o życiu osobistym osoby, której dotyczą. Z tego powodu zgubienie tego typu dokumentu mieści Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład 2.0. Wycofanie się z tzw. abolicji podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. zostały uchylone przepisy, które wprowadziły tzw. abolicję podatkową, czyli możliwość opodatkowania 8% ryczałtem dochodów, które podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie zostały przez podatnika lub przez płatnika zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania tym podatkiem.

Ponieważ wnioski o tzw. abolicję podatkową można Continue reading

Czytaj więcej...