Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy

W 2022 r. wprowadzono zmiany w zakresie czasu pracy kierowców, które wchodzą w życie w kilku etapach. Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie są w podróży służbowej, lecz zostali objęci specjalnymi regulacjami podatkowo-składkowymi. Natomiast od 1 marca 2022 r. dla kierowców w przewozach regularnych zmieniły się zasady korzystania z przerw na odpoczynek. Continue reading

Czytaj więcej...

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu od 10 maja 2022 r. wynajem, dzierżawa nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia można korzystać pod warunkiem, że usługi są przeznaczane na dalszy wynajem lub dzierżawę tych nieruchomości na rzecz osób Continue reading

Czytaj więcej...

lHandel samochodami używanymi w procedurze VAT marża – wszystko co musi wiedzieć sprzedawca

Przedsiębiorcy zajmujący się autohandlem mogą sprzedawać używane samochody w procedurze VAT marża – towary używane.

To atrakcyjna, szczególna, procedura opodatkowania. W procedurze marży opodatkowana jest nie pełna cena sprzedaży a jedynie marża uzyskana na transakcji. Wartość podatku należnego VAT obliczana jest metodą „w stu”.

W celu zastosowania Continue reading

Czytaj więcej...

Myjnie samochodowe z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych od 1 lipca

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 1 lipca 2022 r. kas fiskalnych w myjniach samochodowych, w tym samoobsługowych, podatnicy będą mogli stosować specjalny rodzaj kas bezobsługowych, niezawierających drukarek fiskalnych. Do tych zmian zostaną dostosowane zasady wystawiania dokumentów fiskalnych (paragonów, raportów itp.), gdy podatnik będzie korzystał z nowego rodzaju Continue reading

Czytaj więcej...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór Continue reading

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna w roku 2022 – działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w związku z naliczaniem i rozliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczanie składki zdrowotnej obecnie jest bardziej skomplikowane, a także wymaga większej czujności i dokładności w rozliczaniu przychodów z działalności, gdyż to właśnie one mają decydujący wpływ na jej wysokość.

Najistotniejsze zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej to: Continue reading

Czytaj więcej...

 Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje również opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy.

Opiekun tymczasowy to osoba, która na podstawie postanowienia polskiego sądu sprawuje pieczę nad dzieckiem (małoletnim obywatelem Ukrainy), które przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunom tymczasowym na takich Continue reading

Czytaj więcej...

Nowe uprawnienia PIP

Nowe przepisy obowiązujące od 20 kwietnia 2022 r. m.in. rozszerzyły uprawnienia kontrolne PIP.

Płatnik składek zatrudniający osoby przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ma obowiązek prowadzić:

  • wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace „szczególne”, oraz
  • ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest Continue reading
Czytaj więcej...

Dzień wolny od pracy nie przesuwa terminów zawartych w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Gdy termin na wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, trzeba to zrobić do ostatniego dnia obowiązującego terminu. Nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego Continue reading

Czytaj więcej...