Zmiany 2023 – Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

W 2023 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła przekroczyć 230 000 zł. W 2023 r. będzie to 241 000 zł.

Przygotowanie do zmian

Podatnicy spełniający w 2022 r. definicję małych Continue reading

Czytaj więcej...

Przywóz ziemi na plac budowy opodatkuj stawką 23% VAT

Czy przywóz ziemi na plac budowy bloków wielorodzinnych powinien być opodatkowany 8% VAT? Nie świadczymy usługi budowlanej, tylko przewozimy zakupioną przez inwestora ziemię na teren budowy. Klient twierdzi, że powinna być zastosowana stawka 8%.

W tym przypadku usługa transportowa nie może korzystać ze stawki 8%, gdyż nie jest to usługa budowlana. W związku z tym Continue reading

Czytaj więcej...

Nie musisz wystawiać faktury końcowej, jeśli faktury zaliczkowe pokrywają całą wartość transakcji

Podatnik wystawił kilka faktur zaliczkowych, które w sumie pokrywają całą wartość sprzedaży. Czy w tej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury końcowej?

Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku wystawienia faktur zaliczkowych, które pokrywają całą wartość transakcji, nie ma potrzeby wystawiania faktury końcowej.

Czytaj więcej...

Zmiany 2023 – wyższa kwota limitu zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie kwota limitu przychodów wyrażona w złotych polskich zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit przychodów osiągniętych w 2022 r., zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., jest wyższy od zeszłorocznego i wynosi 9 654 400 zł: 2 000 000 euro × 4,8272 Continue reading

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia wyższe wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenie pracowników młodocianych

Od 1 grudnia 2022 r. zwiększą się z wpłaty pracodawców na PFRON. Jest to konsekwencja zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2022 r. Podwyżka tego wskaźnika jest też przyczyną zwiększenia wynagrodzenia pracowników młodocianych.

W trzecim kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło do 6480,67 zł.

Na skutek wyższego Continue reading

Czytaj więcej...

Czy sfinansowanie okularów pracownikowi pomiędzy okresowymi badaniami kontrolnymi korzysta ze zwolnienia składkowego

Pracownik, zatrudniony przy komputerze przez ponad połowę obowiązującego go czasu pracy, 1,5 roku temu uzyskał dofinansowanie kosztu zakupu okularów w kwocie 1000 zł. Okulary zostały mu zlecone przez lekarza okulistę w trakcie okresowych badań lekarskich. Pracownik zauważył, że jego wzrok uległ pogorszeniu, i poprosił pracodawcę o skierowanie na dodatkowe badanie Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę w pracy

W mroźne dni temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 stopni C. Jeżeli tak nie jest, trzeba w pierwszej kolejności powiadomić o tym pracodawcę.

Kwestie dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Continue reading

Czytaj więcej...

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opłacający, począwszy od 1 stycznia 2022 r., składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu/dochodu z tytułu prowadzonej działalności, po raz pierwszy będą dokonywać rocznego rozliczenia tej składki. Zasadniczo rozliczeniu podlegać będzie okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (okres składkowy). Jest to nowy obowiązek dla tej grupy ubezpieczonych. Roczna Continue reading

Czytaj więcej...