Jaka wysokość odpisu na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty 4434,58 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1662,97 zł.

Trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Continue reading

Czytaj więcej...

Od września nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.

Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą pracować, ale wysokość ich zarobków ma wpływ na wypłatę świadczenia. Dla tych świadczeniobiorców co trzy Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym – kiedy jest możliwa

Pracownik objęty ochroną przedemerytalną zasadniczo chroniony jest zarówno przed wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę, jak i przed wypowiedzeniem zmieniającym. Jednak zakres ochrony przed jednostronną zmianą warunków zatrudnienia jest węższy. Możliwe jest bowiem złożenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym np. w ramach zwolnień grupowych lub ze względu na wprowadzenie nowych Continue reading

Czytaj więcej...

Do 30 września trzeba udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego

W czasie obowiązującego w naszym kraju od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze maksymalnie do 30 dni w dowolnym terminie. Może to zrobić bez ich zgody. Pomimo takiej regulacji pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2022 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawcy dowiedzą się od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK

Rozpoczęcie przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności z programu, po osiągnięciu 60. roku życia, oznacza, że nie mogą być za niego dokonywane wpłaty do PPK. Od 21 listopada br. PFR poinformuje o tym – za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – wszystkich pracodawców.

Zakończenie oszczędzania w PPK

Decyzja uczestnika PPK o rozpoczęciu Continue reading

Czytaj więcej...

Odliczanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń

Od 1 lipca zmieniły się zasady pobierania zaliczek na podatek, w tym od świadczeń, które wypłaca ZUS. Osoby pracujące i pobierające świadczenia powinny sprawdzić, czy opłaca im się, aby ZUS nie pomniejszał im zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zasady pomniejsza zaliczki na podatek od wypłacanych świadczeń – Continue reading

Czytaj więcej...

Ograniczenia płatności gotówkowych – odroczone

1 stycznia 2023 r. miały wejść w życie przepisy ograniczające możliwość dokonywania transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B) jak i transakcjach z konsumentami. Uchwalona 5 sierpnia 2022 r. nowelizacja przesunęła termin wejścia w życie tych ograniczeń na 1 stycznia 2024 r.

Ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach B2B

Obecnie, zgodnie Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiana zasad ujmowania WSTO w zgłoszeniu INTRASTAT – nowa instrukcja MF

Została opublikowana nowa instrukcja wypełniania zgłoszenia INTRSTAT. Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów z WSTO. Gdy podatnik jest zobowiązany do składania zgłoszenia INTASTAT wykazuje w nim WSTO bez względu na to, czy dokonuje, czy też nie dokonuje rozliczenia VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).

Obecnie obowiązuje wersja Continue reading

Czytaj więcej...

Mija termin możliwości zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę

Możliwość rezygnacji z ryczałtu i opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca br. do końca 2022 r. skalą podatkową to efekt ustawy #NiskiePodatki. Aby zrezygnować z ryczałtu i przejść na skalę konieczne jest złożenie do 22 sierpnia br. w urzędzie skarbowym oświadczenia na piśmie o tej rezygnacji.

Przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową na drugie półrocze, przy opodatkowaniu Continue reading

Czytaj więcej...