Do faktury uproszczonej nie można wystawić pełnej faktury

Nabywca dokonał zakupu do 450 zł. Otrzymał w sklepie paragon ze swoim NIP. Następnie zażądał wystawienia mu pełnej faktury. Czy w tej sytuacji sklep ma obowiązek spełnić jego żądanie?

Nie. W przypadku sprzedaży nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro brutto nabywcy można wystawić paragon fiskalny, na którym znajdzie się jego NIP Continue reading

Czytaj więcej...

Rozliczanie VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Resort finansów poinformował o obowiązku rozliczenia podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS).

 

Złóż deklarację VAT

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIU-DO za pośrednictwem systemu Continue reading

Czytaj więcej...

Świadczenie usług transportowych i spedycyjnych a kasy rejestrujące

Świadczenie usług transportowych i spedycyjnych na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) może podlegać obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Jest tak, gdy świadczenie tych usług podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Gdy usługi nie są opodatkowane VAT w Polsce, nie podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Usługi transportowe Continue reading

Czytaj więcej...

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Brazylią

Brazylia jest kolejnym krajem, z którym podjęto ścisłą współpracę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych. To jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w Ameryce Łacińskiej. Podpisanie umowy z Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemów podatkowych obydwu państw.

20 września Continue reading

Czytaj więcej...

Przekroczenie I progu podatkowego i rozliczenia w tym zakresie

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje progresywna 2-stopniowa skala podatkowa. W zależności od wysokości dochodu (za który w przypadku zatrudnionych osób uważa się: przychód minus koszty uzyskania przychodów, które dla pracowników są zryczałtowane, a dla zleceniobiorców/wykonawców umowy o dzieło – procentowe minus ewentualne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe Continue reading

Czytaj więcej...

Fundacja rodzinna w 2023 r.

Problem sukcesji dotyczy aż 57% firm rodzinnych. Dlatego w Polsce już od 2023 r. będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach.

Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki – stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw. Przychody 100 największych firm rodzinnych w 2021 r. to 260,5 mld Continue reading

Czytaj więcej...

Druga rata odpisu na ZFŚS do 30 września

30 września 2021 r. mija termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS.

Do 30 września 2022 r. pracodawcy powinni przekazać na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) niewpłaconą w pierwszej racie część odpisów i zwiększenia fakultatywne. Termin przekazania pierwszej raty, stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów, minął 31 Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca musi wydać świadectwo pracy zmarłego pracownika jego spadkobiercom

Zmarł  pracownik czy  firma ma sporządzić jego świadectwo pracy i wydać ten dokument jego spadkobiercom?

Wydanie świadectwa pracy może nastąpić na wniosek małżonka pracownika albo osób uprawnionych do ubiegania się po nim o rentę rodzinną. Jeśli nie ma takich osób, prawo do otrzymania świadectwa pracy mają również spadkobiorcy pracownika.

Czytaj więcej...

Fiskalizacja branży myjni samochodowych ponownie odroczona

MF planuje przesunąć termin obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w branży myjni samochodowych i to aż o pół roku – z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r.

Z opublikowanego przez MF projektu wynika, że 1 października 2022 r. nie będzie ostatecznym terminem wdrożenia kas rejestrujących w branży myjni samochodowych. Będzie nim 1 kwietnia 2023 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Odwołanie stanu epidemii wpływa na limity zwolnień podatkowych świadczeń z zfśs dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 16 maja 2022 r. odwołano w Polsce stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19. Czy fakt ten wpływa na limit zwolnienia podatkowego obowiązującego w 2022 r. przy rozliczaniu przyznawanych pracownikom świadczeń z zfśs?

Nie. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. odwołanie stanu epidemii wpłynie na limit zwolnienia podatkowego z tego tytułu.

Czytaj więcej...