Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać wniosków Continue reading

Czytaj więcej...

Usługi myjni obowiązkowo z kasami fiskalnymi

Wszystkie usługi mycia i czyszczenia samochodów oraz usługi podobne, w tym usługi myjni bezobsługowych zostaną objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasach rejestrujących od lipca 2022 r. Wynika to z rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które ma obowiązywać w latach 2022-2023.

Do końca 2021 roku zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu Continue reading

Czytaj więcej...

Przed zabawą sylwestrową trzeba pamiętać o remanencie!

Remanent – cóż to takiego?

Remanent inaczej spis z natury lub inwentaryzacja – to spis towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów, odpadów i braków. Zadaniem remanentu jest porównanie stanu rzeczywistego, który posiadasz w swojej firmie i danymi wynikającymi z ksiąg.

 

Co należy spisać?

Czytaj więcej...

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r.

Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki Continue reading

Czytaj więcej...

Estoński CIT: Rozszerzenie możliwości korzystania z ryczałtu

W ramach Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. wprowadzone zostaną istotne zmiany w przepisach określających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (potocznie opodatkowanie w tej formie nazywane jest estońskim CIT). Będzie łatwiej wybrać taką formę opodatkowania i będzie ona szerzej dostępna.

Z początkiem 2021 r. wprowadzona zostanie możliwość wyboru przez niektórych podatników Continue reading

Czytaj więcej...

Tarcza Branżowa. Wsparcie dla zamkniętych klubów i dyskotek

W związku z sytuacją epidemiczną w połowie grudnia zamknięte zostały m.in. kluby, dyskoteki, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że na mocy rozporządzenia dla tej branży przewidziano wsparcie w formie jednorazowych dotacji do 5 tys. zł

W połowie grudnia miejsca obciążone Continue reading

Czytaj więcej...

Deklaracje rezygnacji nie zawsze zwalniają z obowiązku wdrożenia PPK

Złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli nie jest mikroprzedsiębiorcą. Status mikroprzedsiębiorcy ustala się zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców.

Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymują obecnie, za pośrednictwem PUE ZUS, wezwania PFR do zawarcia Continue reading

Czytaj więcej...

Czy pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK od przekazanych pracownikom kart podarunkowych W związku ze zbliża

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, wielu pracodawców przekaże swoim pracownikom upominki, m.in. karty podarunkowe. Obowiązek naliczenia od nich wpłat do PPK zależy od tego, czy będą stanowiły wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK.

Podstawę naliczenia wpłat do PPK stanowi wynagrodzenie uczestnika PPK, które należy rozumieć  jako Continue reading

Czytaj więcej...