Świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia

W związku ze zbliżającymi się świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia, które mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i w zależności od źródła dofinansowania opodatkowane bądź nie.

1. Świadczenia finansowane ze środków obrotowych pracodawcy Continue reading

Czytaj więcej...

Więcej podatników objętych obowiązkiem ewidencjonowania w 2022 r.

Wszystkie usługi mycia i czyszczenia samochodów oraz usługi podobne, w tym usługi myjni bezobsługowych zostaną objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasach rejestrujących. Na dostosowanie się do tego obowiązku podatnicy dostaną czas do końca czerwca 2022 r. Nowe obowiązki ewidencyjne mogą też być konsekwencją zmian w PKWiU 2015 i CN 2021.

Do końca Continue reading

Czytaj więcej...

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy zasiłek za opiekę nad dzieckiem

Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku opiekuńczego może również skorzystać rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza. Continue reading

Czytaj więcej...

W okresie przestoju ekonomicznego nie finansuje się wpłat do PPK

Pracodawca, który wprowadził przestój ekonomiczny, nie finansuje wpłat do PPK za pracowników objętych tym przestojem. Wpłat do PPK nie nalicza się od wynagrodzeń wypłaconych im w okresie przestoju ekonomicznego.

W okresie przestoju ekonomicznego, a także w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, pracodawca nie finansuje wpłat Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązkowe terminale płatnicze – czy trzeba się spieszyć?

Polski Ład wprowadza zmiany również w odniesieniu do terminali płatniczych oraz ich łączności z kasami online. Polska bezgotówkowa to cel Ministerstwa Finansów.

W związku z powyższym planowane jest od 1 stycznia 2022 r. zapewnienie możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa Continue reading

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach od 2022 r.

Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego [1]. Nieterminowe opłacenie składek nie będzie już powodowało ustania tych ubezpieczeń.

Objęcie i ustawanie ubezpieczeń

Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie będzie już Continue reading

Czytaj więcej...

Zatrudniasz pracownika – sprawdź czy nie jest dłużnikiem alimentacyjnym

Od roku obowiązują przepisy, które mają zapobiegać ukrywaniu zatrudnienia pracownika oraz jego rzeczywistych zarobków, w przypadku gdy jest on dłużnikiem alimentacyjnym. Natomiast od 1 grudnia 2021 r. zacznie funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, w którym pracodawcy będą musieli weryfikować pracowników.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z początkiem grudnia zacznie działać Krajowy Continue reading

Czytaj więcej...

Za święta przypadające w soboty 25 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. trzeba oddać pracownikom dodatkowe dni wolne

​​​​​​​Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia 2021 r.) i Nowy Rok (1 stycznia 2022 r.) przypadają w soboty. Pracodawcy muszą więc wyznaczyć pracownikom, którzy sobotę mają wolną z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, inny dzień wolny od pracy. Powinni to zrobić w ramach okresu rozliczeniowego, w którym występują te święta.

Obowiązek oddania Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Zmiana terminów opłacania składek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną terminy przesyłania do ZUS dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS, a także terminy opłacania rozliczonych składek.

Na mocy znowelizowanego art. 47 ust. 21 ustawy systemowej płatnik będzie zobowiązany w tym samym terminie przesyłać do ZUS deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki Continue reading

Czytaj więcej...