Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 przedłużony do 30 września

W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, do 30 września 2022 r. pracodawcy nadal mogą stosować specjalne rozwiązania wprowadzone w zakresie prawa pracy w związku z epidemią COVID-19. Zatem nadal istnieje m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązują zmodyfikowane terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

W Dzienniku Ustaw 29 sierpnia Continue reading

Czytaj więcej...

Odwołanie stanu epidemii wpływa na limity zwolnień podatkowych świadczeń z zfśs dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 16 maja 2022 r. odwołano w Polsce stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. odwołanie stanu epidemii wpłynie na limit zwolnienia podatkowego, o którym mowa w pytaniu.

W Polsce stan epidemii COVID-19 został odwołany 16 maja 2022 r. (§ 1 rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Continue reading

Czytaj więcej...

Jaka wysokość odpisu na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty 4434,58 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1662,97 zł.

Trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Continue reading

Czytaj więcej...

Od września nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.

Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą pracować, ale wysokość ich zarobków ma wpływ na wypłatę świadczenia. Dla tych świadczeniobiorców co trzy Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym – kiedy jest możliwa

Pracownik objęty ochroną przedemerytalną zasadniczo chroniony jest zarówno przed wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę, jak i przed wypowiedzeniem zmieniającym. Jednak zakres ochrony przed jednostronną zmianą warunków zatrudnienia jest węższy. Możliwe jest bowiem złożenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym np. w ramach zwolnień grupowych lub ze względu na wprowadzenie nowych Continue reading

Czytaj więcej...

Do 30 września trzeba udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego

W czasie obowiązującego w naszym kraju od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze maksymalnie do 30 dni w dowolnym terminie. Może to zrobić bez ich zgody. Pomimo takiej regulacji pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2022 r. Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawcy dowiedzą się od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK

Rozpoczęcie przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności z programu, po osiągnięciu 60. roku życia, oznacza, że nie mogą być za niego dokonywane wpłaty do PPK. Od 21 listopada br. PFR poinformuje o tym – za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – wszystkich pracodawców.

Zakończenie oszczędzania w PPK

Decyzja uczestnika PPK o rozpoczęciu Continue reading

Czytaj więcej...

Odliczanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń

Od 1 lipca zmieniły się zasady pobierania zaliczek na podatek, w tym od świadczeń, które wypłaca ZUS. Osoby pracujące i pobierające świadczenia powinny sprawdzić, czy opłaca im się, aby ZUS nie pomniejszał im zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zasady pomniejsza zaliczki na podatek od wypłacanych świadczeń – Continue reading

Czytaj więcej...

Ograniczenia płatności gotówkowych – odroczone

1 stycznia 2023 r. miały wejść w życie przepisy ograniczające możliwość dokonywania transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B) jak i transakcjach z konsumentami. Uchwalona 5 sierpnia 2022 r. nowelizacja przesunęła termin wejścia w życie tych ograniczeń na 1 stycznia 2024 r.

Ograniczenia płatności gotówkowych w transakcjach B2B

Obecnie, zgodnie Continue reading

Czytaj więcej...