Od ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego nie pobieraj zaliczki na PIT

Spółka zatrudnia pracowników, którym zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest zobowiązana zapewnić odzież i obuwie robocze. W przypadku niektórych stanowisk spółka dopuszcza używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego spółka będzie wypłacała Continue reading

Czytaj więcej...

Sprzedaż e-booków opodatkuj stawką ryczałtu w wysokości 5,5%

Przedsiębiorca jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niedawno rozszerzył prowadzoną działalność o wydawanie książek w formie elektronicznej (e-booków). Działalność ta została sklasyfikowana według PKWiU 2015 pod symbolem 58.11.30.0 (książki on-line). Jaka jest właściwa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży takich e-booków?

Przychody uzyskiwane przez Czytelnika Continue reading

Czytaj więcej...

Zaplata czynszu najmu na rachunek spoza białej listy wyłącza możliwość zaliczenia kwoty tego czynszu do kosztów podatkowych

Spółka z o.o. od dwóch lat wynajmuje (na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony) lokal w galerii handlowej. Miesięczny czynsz wynosi 4000 zł netto + 920 zł VAT i jest dokumentowany wystawianymi przez wynajmującego (inną spółkę z o.o. zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT) fakturami. Przez pomyłkę ostatni czynsz spółka Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej „z urzędu” dla przedsiębiorców

Płatnicy składek którzy nie przekazują w terminie miesięcznych informacji o dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej (ZUS DRA, ZUS RCA) muszą liczyć się z tym że ZUS przypisze im ten dochód (przychód) z urzędu jako podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Dotychczas wszystkim płatnikom ZUS przypisywał kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego Continue reading

Czytaj więcej...

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca nie musi bronić się w sądzie przed zarzutem pracownika, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony była nieuzasadniona

Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas określony. W piśmie wypowiadającym tę umowę nie wskazaliśmy, zgodnie z przepisami, powodów jej rozwiązania. Jednak podczas wręczania pracownikowi wypowiedzenia podaliśmy ustnie kilka przyczyn, z powodu których umowa została wypowiedziana. Czy pracownik w przypadku skierowania do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia może powoływać się na te przyczyny, aby skutecznie Continue reading

Czytaj więcej...

Wniosek pracownika o wypłatę dodatku za pracę w sobotę nie jest dla pracodawcy wiążący

Pracownik pracował w sobotę. Zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie mu wynagrodzenia wraz z dodatkiem nadliczbowym za ten czas. Czy pracodawca musi się na to zgodzić?

Nie. Wniosek pracownika o wypłatę dodatku za pracę w sobotę nie jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w sobotę.

Czytaj więcej...

15 października – ostateczny czas na złożenie sprawozdań do KRS i MSiG

Jednostki, które zatwierdziły swoje sprawozdania finansowe za 2021 r. ostatniego dnia przewidzianego przepisami tj. 30 września 2022 r. – mają czas do 15 października 2022 r. na złożenie wymaganych dokumentów w rejestrze sądowym lub do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. Continue reading

Czytaj więcej...

Do zleceń o wartości do 200 zł nie możesz stosować zerowego PIT dla młodych

Firma chce zatrudnić studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Mają oni dostawać drobne zlecenia o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 200 zł. Czy w tej sytuacji do dochodów takich studentów można zastosować zerowy PIT dla młodych?

Nie. Studenci, o których mowa w pytaniu, co prawda spełniają podstawowy warunek do stosowania zerowego PIT dla Continue reading

Czytaj więcej...

Kto będzie mógł rozliczać kwartalnie VAT w 2023 r.

Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2023 r. oraz prawie do rozliczeń kwartalnych przez spółki rozliczające się według estońskiego CIT. Do przeliczenia w 2022 r. przyjmujemy kurs z 3 października 2022 r., który wyniósł 4, 8272 zł za euro. Ponieważ kurs euro jest wyższy Continue reading

Czytaj więcej...