Podatnik nie może odliczyć VAT, jeżeli nie wykazano podatku

TSUE orzekł, że prawo do odliczenia VAT nie powstanie, jeżeli obie strony błędnie przyjęły, że czynność jest zwolniona z VAT, mimo że była to czynność opodatkowana. Potencjalnego podatku od takiej czynności nie można uznać za podatek należny lub zapłacony, a zatem nie można go też odliczyć (wyrok TSUE z 13 stycznia 2022 r. w sprawie C‑156/20). Continue reading

Czytaj więcej...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

Ze względu na wzrost fali zachorowań na COVID-19, od 1 lutego do 27 lutego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem do dnia 27 lutego Continue reading

Czytaj więcej...

Znamy już wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie

Od 2022 r. przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotna na nowych zasadach. W dniu 21 grudnia 2022 r. opublikowano obwieszczenie, które pozwoli na ustalenie wysokości składek zdrowotnych dla ryczałtowców.

Składka zdrowotna w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki Continue reading

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. dla przedsiębiorców na podatku liniowym i skali podatkowej

Znamy już wysokość składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą na skali podatkowej i podatku liniowym za styczeń 2022 r.

Składka zdrowotna w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi Continue reading

Czytaj więcej...

Limit płatności gotówkowych w 2022 r. NADAL wynosi 15.000 zł.

Polski Ład – ciągłe zmiany…

Informowaliśmy Państwa, iż w roku 2022 r. będą obowiązywały nowe ograniczenia w obrocie gotówką.

Pakietem ustaw Polski Ład wprowadzono pierwotnie następujące limity:

  • transakcje realizowane z przedsiębiorcami – limit obrotu gotówkowego 8000 zł,
  • transakcje realizowane z osobami fizycznymi – limit obrotu gotówkowego Continue reading
Czytaj więcej...

Zmiana stawek VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. – Tarcza Antyinflacyjna 2.0.

Od 1 lutego 2022 r. zacznie obowiązywać Tarcza Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

W związku z tą zmianą zalecamy właściwe przygotowanie oprogramowania, kas fiskalnych oraz innych systemów służących do rejestracji sprzedaży i właściwe poinformowanie klientów o zmianie stawki VAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany, Continue reading

Czytaj więcej...

Polski Ład: Ulga na powrót

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót. Przez cztery lata od powrotu do kraju, takie osoby mogą nie płacić PIT.

PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Objęte są nią niektóre przychody podatnika (np. z Continue reading

Czytaj więcej...

Informacja ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

ZUS opublikował informację w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów Continue reading
Czytaj więcej...

Podpisywanie sprawozdań finansowych – zmiana od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego poprzez umożliwienie dokonania tej czynności przez co najmniej jednego członka organu wieloosobowego.

Do tej pory sprawozdania finansowe musiały być podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich członków zarządu, a sprawozdanie finansowe Continue reading

Czytaj więcej...

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża tego programu. Wyłączenie to nie jest bezterminowe. Warunkiem posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy jest spełnienie przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia i przynajmniej jednego z dwóch kryteriów finansowych.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku Continue reading

Czytaj więcej...