Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit? Przychody netto, czy brutto?

Obliczając swoje przychody – aby porównać je z ww. limitem, osiągnięcie którego zobowiązuje do prowadzenia pełnej księgowości – trzeba wziąć pod uwagę przychody z działalności gospodarczej wymienione rodzajowo w art. 14 ustawy o PIT.

Katalog przychodów z działalności gospodarczej określony w tym przepisie jest obszerny. Przede wszystkim są to zwykłe Continue reading

Czytaj więcej...

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Każdy przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Przysługuje on każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą.

Po co przedsiębiorca miałby korzystać z takiego urlopu? Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje Continue reading

Czytaj więcej...